Gå til sidens hovedinnhold

TV-aksjonen: – Formålet er veldig bra!

Formålet med årets TV-aksjon er veldig bra! Nemlig å jobbe for et renere hav. Det tror jeg alle er enige om. Men der stopper for øvrig enigheten omkring årets TV-aksjon.

Meningsretten

Tynset kommune valgte som kjent å ikke oppnevne komité for TV-aksjonen i år, siden vi hadde fått mange tilbakemeldinger fra trofaste bøssebærere og rode ledere om at de ikke ville delta i 2020 siden WWF var tildelt aksjonen. Da var det naturlig å stille seg spørsmålet: Hvor mye energi skal kommunen bruke på å skaffe bøssebærere og promotere noe som kanskje halvparten av innbyggerne ikke vil ha? Dette er jo tross alt ingen lovpålagt oppgave/primæroppgave for en kommune.

Det ble med dette som et bakteppe derfor fattet et kommunestyrevedtak (26 mot 1 stemme), som sa at vi ikke ønsket å opprette aksjonskomité, og at vi ønsket å gi kommunens bidrag til en alternativ organisasjon som jobber for å bekjempe plast i havet.

Tynset kommune valgte å gi sitt bidrag på 60.000,- til organisasjonen Rivers.Global. Det er en norsk organisasjon som jobber med mål om at veien til et renere hav, blir til ved å stoppe plastforsøplingen ved elveutløpene slik at det ikke renner ut i havet (derav navnet.) De arbeider derfor blant annet med å få montere enkle plastoppsamlere i elver med spesielt fokus mot Sør-Øst Asia. Dette arbeidet gjøres blant annet gjennom godt samarbeid med innbyggerne, Sintef og andre.

Siden det er stor uenighet omkring tildelingen av årets TV-aksjon synes vi det er rett og rimelig at innbyggeren selv får bestemme hvem de ønsker å gi sitt eventuelle bidrag til.

Vår klare oppfordring er: Bli med og støtt kampen mot plasten i havet ved å gi et bidrag til en eller annen organisasjon som jobber for å bekjempe plastforsøpling!

Ønsker du å gi penger til formålet via årets TV-aksjon og WWF kan du sende VIPPS til: 2133

Ønsker du å gi penger til formålet via organisasjonen Rivers.Global kan du sende VIPPS til: 531436

Ønsker du å gi penger til en annen organisasjon som jobber mot plastforsøpling så velbekomme!

Og sist men ikke minst, husk at vi alle kan bidra hver eneste dag med å sortere søppel, ta med søpla hjem når vi er på tur, og plukke opp det som av en eller annen grunn har havnet ute i naturen.

Kommentarer til denne saken