Plasseringene baserer seg på innsamlede kroner per innbygger.

WWF er mottaker av pengene i årets aksjon, som har fått navnet «Et hav av muligheter». Pengene skal brukes til å bekjempe plast i havet.

Annerledes aksjon

TV-aksjonen 2020 ble annerledes på mer enn én måte. På grunn av koronapandemien var det ikke aktuelt å gå fra hus til hus med bøsser på den tradisjonelle måten søndag. Det var imidlertid mulig å gi penger likevel, både gjennom Vipps og gjennom andre ordninger.

I år er bøssebærerne digitale og komiteen oppfordrer folk til å opprette en digital bøsse

I alle kommunene i regionen har det dessuten vært digitale bøssebærere.

Flere av kommunene i regionen valgte å avstå fra å arrangere TV-aksjon i det hele tatt i år, med begrunnelse i måten WWF har engasjert seg i rovdyrspørsmålet på. Saken førte til lange debatter i kommunestyrene i Nord-Østerdalen, som er med i Regionrådet for Fjellregionen.

TV-aksjonen i Os: – WWF kan gjerne få et lite ballespark for ulvemeningene sine

Nei til TV-aksjonen fra Folldal: – WWF har på en måte boikotta bønder i Fjellregionen

Sterke følelser da kommunestyret diskuterte WWF-boikott til over midnatt: – Trist og pinlig

Foreslår at kommunene dropper TV-aksjonen i år: – Den harde tonen i rovviltpolitikken gjør det vanskelig å skille mellom organisasjon og formål

– Skammer meg over å være tynseting

På Tolga ble det knapt flertall for likevel å opprette kommunal TV-aksjonskomité.

Det blir TV-aksjon på Tolga

Røros og Holtålen har ikke vært en del av diskusjonen som hadde utspring i Regionrådet for Fjellregionen. Men pengestøtte eller ei, det ble diskutert blant annet i Røros:

Guri Heggem (Sp) sa nei til å støtte årets TV-aksjon

Under snittet

I 2019 lå kommunene i regionen godt over landsgjennomsnittet. I år har de havnet under snittet. Tallene viser at det naturlig nok er samlet inn mindre i bøsser. Men en trend er det også at næringsliv og organisasjoner ser ut til å bidra med mindre. Dessuten er det bortfall av kommunale midler fra flere av kommunene, viser framstillingene mandag.

Totalt kom det inn mellom 215 og 216 millioner kroner på landsbasis. I Innlandet ble det samlet inn drøyt 11 millioner kroner, mens det i Trøndelag ble samlet inn nesten 18 millioner kroner.

Slik ser det ut for kommunene i Fjellregionen og Røros-regionen:

Plassering
Kommune Kroner 2020 Kr. per innb. 2020 Kroner 2019 Kr. per innb. 2019
40. Tolga 91.328 58,47 146.699 94
152. Røros 202.383 32,26 296.213 52
289. Holtålen 53.996 27,26 94.054 46
297. Tynset 150.658 27,01 344.330 61
299. Folldal 41.586 26,92 126.681 80
315. Rendalen 45.334 25,47 124.588 69
318. Os 47.773 25,26 169.711 88
329. Alvdal 59.630 24,52 155.888 64

Digitale bøssebærere

Røros har flest digitale bøssebærere, men en annen kommune har det absolutt høyeste snittet per innbygger når det gjelder innsamlede midler til årets TV-aksjon via digitale bøsser.

Digitale bøsser er organisert gjennom nettløsningen Spleis. Her kan både privatpersoner og lag, organisasjoner og foreninger registrere seg som bøssebærere, og spre budskapet for eksempel gjennom sosiale medier.

Spleisene er ikke avsluttet, og fortsetter å gå enda noen dager.

Røros er kommunen med flest digitale bøssebærere i regionen, med 14. Til sammen var det samlet inn 43.811 kroner i de digitale bøssene mandag formiddag. Det gir et snitt per innbygger på 7,85 kroner.

Tolga har det absolutt høyeste tallet i snitt per innbygger. Mandag formiddag var det samlet inn 43.534 kroner til sammen, noe som gir et snitt på 25,99 kroner per innbygger.

Slik så det ut mandag formiddag i de ulike kommunene i regionen:

  • Røros: 14 bøsser. 43.811 kroner/7,85 kr per innbygger.
  • Tolga: 11 bøsser. 43.534 kroner/25,99 kroner per innbygger.

  • Tynset: 8 bøsser: 31450 kroner/5,73 kroner per innbygger.

  • Os: 4 bøsser. 5.750 kroner/2,79 kroner per innbygger.

  • Rendalen: 3 bøsser. 11.480 kroner/5,97 kroner per innbygger.

  • Alvdal: 2 bøsser. 11.800 kroner/4,88 kroner per innbygger.
  • Holtålen: 1 bøsse. 2985 kroner/1,46 kroner per innbygger.
  • Folldal: 1 bøsse. 11.350 kroner/6, 72 kroner per innbygger.

Hårfint flertall av Rettens lesere mener det er riktig å boikotte årets TV-aksjon

TV-aksjonen: – Formålet er veldig bra!