Tynset Arbeiderparti vil sikre sommerjobberfaring for all ungdom i Tynset

Artikkelen er over 1 år gammel

Ungdom skal ha mulighet til en sommerjobb sier Tynset AP.

DEL

Tynset Arbeiderparti har sendt en interpellasjon til ordfører og kommunestyre om sommerjobber. Bakgrunnen denne interpellasjonen er at partiet har sett via statistikk fra SSB at andelen av ungdommer som har sommerjobb er nær halvert siden slutten av 1990-tallet.

Nå vil Tynset AP at kommunen lærer av Os kommune hvor sommerjobb for ungdom mellom 15-1 8 i kommunen gjør at i praksis alle som ønsker, i hvert fall får tre ukers sommerjobberfaring i løpet av ungdomstida. De som ikke har hatt sommerjobb i kommunen, prioriteres slik at alle som ønsker får noe arbeidserfaring.

- Det er et samfunnsproblem når færre ungdommer får erfaring fra arbeidslivet i form av sommerjobb. Framtidsutsiktene til våre ungdommer i Tynset bedres hvis vi legger til rette for at alle ungdommene som ønsker seg sommerjobber, skal få det, sier Tone Hagen i Tynset Arbeiderparti.

Tallene fra SSB viser også at det er barn fra familier med lav inntekt som stiller bakerst i køa for sommerjobber.

- En god politikk for å sørge for at alle får sommerjobber er en liten investering med en kjempestor gevinst for Tynset i framtida. Flere folk som får jobberfaring, og som er i arbeid senere i livet, betyr svært mye både for oss som lokalsamfunn og for Norge. Når personer derimot faller ut, er det et tap for både personene som blir rammet og et stort tap av verdier for fellesskapet vårt. Det er noen sommerjobber i Tynset, og det trengs enda flere slik at alle våre ungdommer får arbeidserfaring, sier Tone Hagen.

Tynset AP foreslår i interpellasjonen følgende:

Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak for kommunestyret om innføring av ordning med sommerjobb for ungdom mellom 15-18 som i Os kommune.

Kommunestyret ber også rådmannen om å legge fram forslag til tilskuddsordning og organisering for å sikre flere sommerjobber i samarbeid med det lokale næringslivet, landbruket og organisasjoner. Kravet vil være tariff for aktuell bransje og arbeidskontrakt.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken