Tynset kommune øver: – Smitten er ganske så nær oss med lokale utbrudd flere steder sør i Innlandet

ORDFØRER: Merete Myhre Moen (Sp) er ordfører i Tynset.

ORDFØRER: Merete Myhre Moen (Sp) er ordfører i Tynset. Foto:

Tynset kommune vil øve og lage caser slik at de ansatte er forberedt dersom det skulle komme covid-19-tilfeller.

DEL

– Med lokale utbrudd rundt omkring oss, ser kommunen det som svært viktig å fortsette å være best mulig forberedt, og det arbeides mot et mål om å håndtere lokalt covid-19-utbrudd så raskt og effektivt som mulig. Vi tenker derfor å presentere ulike case og arrangere øvelser for kriseledelsen og kommunens ansatte, slik at vi alle kan føle oss trygge på at vi er rustet til å håndtere dette på best mulig måte, forteller ordfører Merete Myhre Moen i en pressemelding.

Ordføreren skriver også at dersom det blir et lokalt utbrudd, blir det en enorm jobb med blant annet smittesporing. Jobben må iverksettes umiddelbart.

– At vi øver og er sikre på at vi kan håndtere dette, skaper en trygghet både for kriseledelsen, kommunens ansatte og alle innbyggerne, mener ordføreren.

– Én meters avstand, hyppig håndvask eller spriting, hold deg hjemme hvis du er syk!

Tynset-ordfører Merete Myhre Moen gjentar de viktige smitteverntiltakene i koronapressemeldingen fra kommunen fredag 4. september.

– Smitten er nær oss, poengterer ordføreren.

Hun legger til at tynsetingene kan glede seg over at det ikke er noen covid-19-smitte i kommunen, eller i regionen.

– Det betyr at dere alle gjør en fantastisk jobb og at dere bidrar på en god måte i den nasjonale dugnaden, kommenterer en takknemlig ordfører.

– Samtidig ser vi at smitten er ganske så nær med lokale utbrudd flere steder sør i Innlandet. Og vi vet at det er mye pendling og forflytninger mellom regioner, noe som medfører at smitten alltid kan være nærmere enn vi tror, fortsetter ordføreren, og minner om avstand, håndhygiene og at det er viktig å holde seg hjemme om en er syk.

– Hvis du er forkjølet eller har andre influensalignende symptomer bør du ringe legekontoret for å avtale eventuell testing. De ønsker å teste alle med nyoppståtte luftveisinfeksjoner (med kun noen få unntak), ideelt på dag to i forløpet, informerer Moen.

Unntaket fra å la seg teste er at det er en kjent årsak til symptomene, eller at det er snakk om barn under ti år som er i god form selv om de har rennende eller tett nese.

Det er også noen unntak fra å være hjemme. Det gjelder ifølge Tynset kommune hvis du har negativ test og det som kalles lette restsymptomer. På lista over unntak står også tilfeller der du er helt frisk nå, men ikke testet. Unntak er det også for små barn som har hatt tett eller rennende nese i et par dager, men som ellers fremstår friske.
Artikkeltags

Kommentarer til denne saken