TOPPVERV I NORSK HELSEPOLITIKK: - Altfor få vil bli fastlege. Marte Kvittum Tangen jobber for økt rekruttering til fastlegestillinger landet over.
Gunhild Nyaas

TOPPVERV I NORSK HELSEPOLITIKK: - Altfor få vil bli fastlege. Tynsetlege Marte Kvittum Tangen jobber for økt rekruttering til fastlegestillinger landet over

I 20 år har hun vært fastlege på Tynset. I 20 år har hun bygget tillit til sine pasienter og stått dem nær gjennom sykdom, sorg og gleder. Nå har hun også vunnet tillitten til sine fastlegekollegaer landet over og fått ledervervet i NFA – Norsk forening for allmennmedisin.
Av
Publisert