Tynset museums- og historielag er vinner av Lokalhistoriewikiprisen 2015 for sin artikkel om nabolag – mennesker, kulturminner og historie, som var tema for Kulturminnedagene 2015.

Utdelingen av prisen vil finne sted 10. mars på Museumssenteret Ramsmoen på Tynset.

Kulturminnedagene er en del av de europeiske Kulturminnedagene (European Heritage Days), og har vært markert i Norge siden 1993.

Hovedpoenget med Kulturminnedagene er i løpet av uken å  synliggjøre kulturarven, og bidra til å skape forståelse og interesse for kulturminner og kulturmiljøer.

Dagene markeres i midten av september hvert år og de 50 landene som deltar i markeringen, velger selv et årlig tema. I Norge er Kulturminnedagene et samarbeid mellom det offentlige, museene og frivillige organisasjoner. Norges kulturvernforbund er koordinator av de årlige Kulturminnedagene i Norge.

Hvert år kåres det en vinner av Kulturminnedagenes Lokalhistoriewikipris. Prisen er på 10 000,- kroner og tildeles den arrangør som best følger opp sitt kulturminnedagsarrangement med en artikkel på lokalhistoriewiki.no.

Styret i Kulturvernforbundet har besluttet at Lokalhistoriewikiprisen 2015 går til Tynset museums- og historielag for artikkelen “Samværs- og samarbeidsformer i bygdesamfunnet”, som er skrevet av Per Hvamstad.

Tema for Kulturminnedagene 2015 var Nabolag – mennesker, kulturminner og historie, med en oppfordring til arrangører om å fokusere på sitt eget nabolag med dets historie, mennesker, aktiviteter og fysiske kulturminner.

Tynset museums- og historielags artikkel er skrevet som en oppfølging av deres markering av Kulturminnedagene 2015, og fokuserer på gamle og nye former for samvær og samarbeid, som en viktig del av nabolaget. Artikkelen løfter frem fysiske kulturminner og knytter dem til tradisjon og skikker.

Tynset museums- og historielags artikkel representerer en god kunnskapsoverføring fra arrangement til lokalhistoriewiki, noe som er lagt til grunn for å tildele laget Lokalhistoriewikiprisen.