Kan bli hydrogenstasjon på Tynset

HYDROGEN PÅ TANKEN: Prosjektleder i Green Drive Region, Daniel Bügel, her med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som tanker hydrogenbil. Foto: Kunnskapsbyen Lillestrøm

HYDROGEN PÅ TANKEN: Prosjektleder i Green Drive Region, Daniel Bügel, her med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som tanker hydrogenbil. Foto: Kunnskapsbyen Lillestrøm

Artikkelen er over 3 år gammel

Tynset er pekt ut som ett av fire potensielle knutepunkt i Norge som betegnes som et egnet sted for hydrogenstasjon. Dette kommer fram av svensk-norsk rapport.

DEL

Rapporten "Vätgas i Green Drive Region", utarbeidet av Sweco, peker på fire steder i Norge og fire steder i Sverige som egner seg til å sette opp hydrogenstasjoner. Eidsberg, Skedsmo, Hamar og Tynset er stedene i Norge som blir pekt ut som sentrale.

– Dette er et utgangspunkt for utbygging av en infrastruktur som muliggjør at flere kan benytte seg av hydrogenbiler. Riksvei 3 er en gjennomfartsåre, og en stasjon i Tynset kommune vil være et viktig knytepunkt. Hvor den eventuelt skal ligge og tidshorisont for når det er aktuelt å bygge en stasjon er i stor grad avhengig av kommune og næringsaktører. Det kan også tenkes at en stasjon kan ha enkelte ringvirkninger på næringslivet rundt, sier prosjektleder i Green Drive Region, Daniel Bügel.

Green Drive Region er et treårig samarbeidsprosjekt mellom flere ulike aktører som på sikt ønsker å redusere bruken av fossilt brennstoff i veitrafikken. Det er samarbeidsprosjektet som bestilte rapporten fra Sweco.

Hensikten

Rapportens hensikt har vært å kartlegge muligheten for å bygge ut et samkjørt nettverk av hydrogenstasjoner mellom Østlandet og Midt-Sverige.

"Åtte nye fyllestasjoner er det som skal til for å skape en felles og helhetlig hydrogeninfrastruktur for befolkningen på Østlandet, i Midt-Sverige og helt til Stockholm." kommer det fram av rapporten.

Artikkeltags