Avslo søknad om penger til Kvikne utvikling

Kvikne utvikling har søkt næringsfondet i Tynset kommune om tilskudd. Torsdag ble søknaden avslått i formannskapet.

Kvikne utvikling har søkt næringsfondet i Tynset kommune om tilskudd. Torsdag ble søknaden avslått i formannskapet. Foto:

Formannskapet vil heller sette i gang et komitéarbeid som skal se på arbeidsplassutvikling i Kvikne.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Kvikne utvikling/Levende bygder har søkt Tynset kommune om snaut 50 000 kroner i tilskudd.

Tilskuddet var tiltenkt å dekke kostnader i et to-årig prosjekt som skal kartlegge Kviknes næringsgrunnlag og samarbeidsmuligheter i nærområdene.

Formannskapet i Tynset kommune behandlet saken torsdag. Det endte med avslag og et omforent vedtak.

Vedtaket lyder: «Det settes i gang et komitearbeid, som skal se på arbeidsplassutvikling i Kvikne, og hvilke muligheter som kan utvikles i samarbeid med Kvikne-bygda og næringslivet der.»

Varaordfører Nils Kristen Sandtrøen sier formannskapet mener dette er en bedre måte å jobbe med næringsutvikling på.

– Vi ønsker å knytte arbeidet opp mot næringslivet som finnes på Kvikne. Det er mange dyktige folk og kunnskap i flere miljøer. Det var i det hele tatt en positiv stemning i formannskapet rundt det som skjer på Kvikne, sier Sandtrøen.

Det er komiteen landbruk, miljø og teknisk som får jobben med å lede arbeidet. Komiteen ledes av kviknedølen Roar Estensgård (Sp). Terje Hylen (H), Per Ivar Barmoen (Sp) og Sindre Sørhus (MDG) er de andre medlemmene i komiteen.

Mot innstillingen

Rådmann Arild Einar Trøen gikk inn for å støtte søknaden med 49 820 kroner. Rådmannen vurderte det som positivt at Kvikne-samfunnet ønsker å tenke langsiktig med å utvikle en strategi for samfunns- og næringsutvikling i bygda.

I søknaden har Kvikne utvikling beregnet de totale kostnadene ved prosjektet til 121 820 kroner.

Kostnadene som ønskes dekket med tilskudd er knyttet til kjøp av tjenester, fra for eksempel næringshagene i Oppdal og Røros, eventuelt fra Norsk senter for bygdeforskning. 

– Vi vil se på muligheter for samarbeid innad i kommunen, over kommunegrensene, og kanskje på tvers av de tradisjonelle regionene, heter det blant annet i søknaden fra Kvikne utvikling.

Artikkeltags