Jan Kåre Moan: – Ta vare på Ripan!

Jan Kåre Moan skriver om turområdet Ripan i Tynset. Her i mer urbane omgivelser i Parkveien på Tynset.

Jan Kåre Moan skriver om turområdet Ripan i Tynset. Her i mer urbane omgivelser i Parkveien på Tynset.

Av
DEL

MENINGSRETTENRipan er et fantastisk turområde noen kilometer sørvest for Tynset sentrum. Jeg har brukt det i over 40 år. I førstningen til jogging, så litt sykling og nå mest til bedagelig tankegang. Området har status som naturreservat, da det, ifølge geologene, er ei gammel «elvevifte» etter Nedre Glåmsjø, en bredemt sjø som dekket store deler av Nord-Østerdalen i siste istid.

I de senere åra har ferdselen på Ripan økt mye, og området er tatt i bruk som konkurransearena for løping, sykkelritt og orientering. Så langt alt vel. Viktig for folkehelsa! Men mye bruk betyr også mer slitasje, og Ripan er intet unntak. Tvert imot. Skogbunnen her er tørr, med en vegetasjon av kvitkrull (reinlav) og glissen furu. Ifølge botanikere er dette «sensitiv vegetasjon» med dårlig slitestyrke og svak evne til gjenoppretting.

Derfor er det ikke overraskende, men bekymringsfullt å konstatere at de første slitasjeskadene på Ripan nå viser seg. Sår i skogbunnen utenfor de etablerte stiene, fins overalt – i hovedsak påført av terrengsyklister som tilsynelatende ikke er tilfreds med de etablerte stienes utfordringer. «Snarveier» blir til der den gamle stien gjør en liten sving, vegbreddene utvides suksessivt, og terrenget blir mer og mer preget av et finmasket nettverk av tråkk og passasjer. Drikkeflasker og sjokoladepapir etterlates av travle konkurransedeltakere og ubetenksomme naturbrukere. Ikke ofte, men i tiltakende grad.

Fysisk aktivitet i ute i naturen er viktig for kropp og sjel, og vi er heldige som har et slikt område i nærmiljøet vårt. Nå gjelder det å ta vare på det vi har. Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter, hvor Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet. Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også ansvar for informasjon og merking i verneområdene. Dette gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO). Tiden er inne for enten å revidere planen for Ripan eller å håndheve gjeldende berstemmelser mer påpasselig (jeg kjenner ikke den konkrete planen).

Å forebygge er enklere enn å reparere.

God tur!

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags