– Skal bli et kraftsenter for høyere utdanning

KRAFTSENTER: Fylkesrådsleder Per Gunnar Sveen fikk klapp på skuldra fra fra venstre: varaordfører Nils Kristen Sandtrøen, rektor Anne Buttingsrud på Nord-Østerdal Videregående Skole og leder May Tove Dalbakk på Tynset studie- og høgskolesenter.

KRAFTSENTER: Fylkesrådsleder Per Gunnar Sveen fikk klapp på skuldra fra fra venstre: varaordfører Nils Kristen Sandtrøen, rektor Anne Buttingsrud på Nord-Østerdal Videregående Skole og leder May Tove Dalbakk på Tynset studie- og høgskolesenter. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Tynset Studie- og høyskolesenter får 750.000 kroner av Hedmark fylkeskommune for å styrke og videreutvikle virksomheten. Til høsten blir de samlokalisert med Nord-Østerdal Videregående skole.

DEL

– Vi har hovedansvaret for videregående opplæring i forhold til utdanning i Hedmark. Da er det viktig å legge til rette for at flere tar høyere utdanning. Den har vært bra i Fjellregionen sammenliknet med andre regioner, sier fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen.

Et viktig tilbud

Selv om mange reiser ut av regionen for å sikre seg høyere kompetanse, mener han det er viktig med desentralisert høyskoleutdanning, både for at offentlige tjenester og det private næringsliv i distriktet skal ha et tilbud om det.

– Derfor har vi gjort et grep i forbindelse med det siste fylkestinget med å sette av midler for å støtte opp om høyskoleutdanning. Det har vært en debatt om hvordan en best mulig kan bruke disse midlene for å bygge opp under at kompetansemiljøer kan samle seg i en kraftakse for å dra gjensidig nytte av hverandre. Det må være mulig både for sjukehus, helsearkiv og regionale skoler å samarbeide, men først må vi få spesifisert hvordan midlene tenkes brukt, sier Sveen.

Svært gledelig

Varaordfører Nils Kristen Sandtrøen (Ap) synes bevilgningen fra fylkestinget er svært gledelig.

– Det betyr mye og gjør at Nord-Østerdal som utdanningsregion forsterker seg ytterligere. Når studie- og høyskolesenteret flytter ut av Kompetansesenteret på Tynset til Nord-Østerdal Videregående Skole får vi et skikkelig kraftsenter i regionen. Målet er Nord-Østerdal skal bli en ledende utdanningsregion helt fra starten i barnehagen til videre- og etterutdanning. Utdanning skal ikke være avhengig av lommeboka og hvor du bor, understreker han.

Smi mens jernet er varmt

Leder May Tove Dalbakk ved Tynset Studie- og høyskolesenter mener at tiden nå virkelig er inne for kommunene i Nord-Østerdal å smi mens jernet er varmt.

– Nå har fylkeskommunen gått inn med ytterligere midler til utvikling og styrking av det tilbudet som finnes, og vi har allerede snakket om muligheten til å knytte til oss forskjellige utdannings- og forskningsenheter. Jeg gleder meg til å campe under samme tak som Nord-Østerdal Videregående Skole, sier hun.

Dalbakk må tenke nøye gjennom hva 750.000 kroner skal brukes til, men legger ikke skjul på at virksomheten har gått på sparebluss og knapt nok det.

– I Fjellregionen er det stor mange på sjukepleiere, og sjukepleieutdanningen er en utfordring for Høgskolen i Hedmark. Vi har et akutt behov for å investere i utdanningstilbudet og videreutvikle det. For å være i arbeidslivet må en ha endringsvilje og endringskompetanse, og en ting er at vi har hele studier. Etter hvert må vi også ha kursing av skreddersydd kompetanse til bedrifter som trenger det, sier hun.

Frigjort lokaler

Rektor Anne Buttingsrud på Nord-Østerdal Videregående Skole poengterer at det er viktig at Tynset Studie- og høyskolesenter ikke føler at de kommer på besøk når de blir samboere til høsten.

– Det skal være like muligheter og rettigheter for alle. Noen tilbud har blitt borte og vi har frigjort tre undervisningsrom og et par kontorplasser som var tiltenkt Regionrådet i Fjellregionen da skolen ble bygd, men som de ikke bruker, sier hun.

Artikkeltags