All kontakt fram i lyset

Fram i lyset: SP-leder Trygve Slagsvold Vedum har ikke gitt opp håpet om en fullstendig arkivsøsning på Tynset. Nå har kontroll – og konstitusjonskomiteen på Stortinget bedt om å framlagt all korrespondanse mellom departementene, Dora AS og Statsbygg i arkivsaken.                                                                                 FOTO: ANB

Fram i lyset: SP-leder Trygve Slagsvold Vedum har ikke gitt opp håpet om en fullstendig arkivsøsning på Tynset. Nå har kontroll – og konstitusjonskomiteen på Stortinget bedt om å framlagt all korrespondanse mellom departementene, Dora AS og Statsbygg i arkivsaken. FOTO: ANB

Artikkelen er over 4 år gammel

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget ber om å få framlagt all korrespondanse mellom departementene, Dora AS og Statsbygg i arkivsaken.

DEL

Kontroll- og konstitusjonskomiteen består av 12 representanter fra alle partiene på Stortinget. Minst fire medlemmer i komiteen må være enige dersom en sak skal bli tatt opp til behandling.

– Det er uvanlig at kontrollkomiteen gjør dette midt i en budsjettprosess, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til Arbeidets Rett.

Politisk rådgiver på Stortinget og lokalpolitiker, Per Martin Sandtrøen, legger til:

– I dette tilfellet var alle representantene enige. Mitt inntrykk er at det er veldig sjeldent at det skjer.

All korrespondanse

Det er statsråd Thorhild Widvey som nå må svare for kontrollkomiteen. På bakgrunn av opplysninger som har kommet fram i saken stiller komiteen følgende spørsmål til kulturministeren:

1. Vi ber om å få framlagt oversikt over all korrespondanse, møter og kontaktpunkter som har funnet sted mellom Dora AS og de departementene som har vært berørt i prosessen.

2. Vi ber om å få framlagt korrespondanse mellom departementene og Statsbygg.

– Vi ønsker å belyse hele prosessen som har vært og få alle opplysninger fram i lyset, sier Trygve Slagsvold Vedum.

– Det har vært en lang kamp for å få en fullstendig arkivløsning til Tynset. Jeg klarer ikke å miste håpet når det er flertall for dette på Stortinget, fortsetter Vedum.

Bakgrunn

I brevet viser kontroll- og konstitusjonskomiteen viser til den statlige utredningen NOU 2006:5, der det slås fast at «Norsk helsearkiv etter forutsetningen skal etableres av staten og drives i statlig regi.»

Videre viser komiteen til Stortingets anmodningsvedtak fra 4. desember 2013: «Stortinget ber regjeringen stadfeste lokalisering av nybygg for Arkivverkets sentraldepot og Norsk helsearkiv på Tynset, forutsatt at fullført kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag tilsier bygging av et eventuelt nybygg.

Endret forslag

I brevet vises det også til at Finansministeren 22. august 2014 overfor Arbeidets Rett fastslo at det er klinkende klart at det blir arkiv på Tynset. I desember 2014 skrev imidlertid daglig leder ved Dora AS, Geir Halmøy, en kronikk hvor han argumenterte for at arkivet burde legges et annet sted.

7. oktober kunngjorde kulturministeren at permanent lagring av papirdokumenter enten skal skje i Dora eller ved Nasjonalbiblioteket i Rana.

– I Østlendingen 29. oktober 2015 kommer det fram at Statsbygg ikke mener det er noen problemer med tomten der arkivet er tiltenkt, presiserer kontrollkomiteen i brevet som er adressert Thorhild Widvey.

Hun må i løpet av kort tid redegjøre for kontrollkomiteens spørsmål.

– Den normale fristen på dette er én uke, sier Per Martin Sandtrøen.

Oppgitt over forenklet arkiv

Gir ingen garantier om antall arbeidsplasser

– Usaklige beskyldninger

Storberget spør om arkiv

Ny høyresprekk i arkivsaken

– Et forferdelig uredelig, skittent spill

Opprettholder forslaget om 70-80 arbeidsplasser 

Artikkeltags