Landbruksprisen til Per Hermann

Per Herman Køhn Hansæl mottok lørdag Landbruksprisen under Landbrukets Dag i Museumsparken på Tynset