125 millioner var laveste anbud, 156 millioner var høyeste

Fylkesveg 28 ved Narbuvoll i Os kommune.

Fylkesveg 28 ved Narbuvoll i Os kommune.

Artikkelen er over 5 år gammel

Kommunene Stor-Elvdal, Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga og Os inngår i området.

DEL

Fem aktører vil ha driftskontrakten som Statens vegvesen lyste ut i Nord-Østerdal.

TF anlegg/Nortransport

Det laveste anbudet er det TF Anlegg/Nortransport som har, med drøye 125 millioner kroner.
Høyest ligger Mesta Drift AS, som har kontrakten i inneværende periode. Deres pris er i overkant av 156 millioner kroner.
Mellom laveste og høyeste tilbyder finner vi NCC Roads AS med 139,7 millioner kroner, Veidekke med 151 millioner, og Svevia med 154,6 millioner.
Driftskontrakten gjelder fra høsten 2015 til høsten 2020. Arbeidet omfatter drift og vedlikehold av riksveger og fylkesveger, og enkelte gang- og sykkelvegstrekninger.

Sju kommuner

Kommunene Stor-Elvdal, Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga og Os inngår i området.
Totalt dreier det seg om 159,5 kilometer riksveg og 582,1 kilometer fylkesveg, pluss 5,2 kilometer gang- og sykkelveg langs riksveg, og 10,7 kilometer gang- og sykkelveg langs fylkesveg.
Dessuten hører 14,3 kilometer fylkesveg i Oppland inn under samme kontrakt.
Tildelingskriteriet er laveste pris. Ifølge pressekontakt Øystein Skotte i Statens vegvesen region øst, står nå gjennomgangen av kontraktene for tur.
 

Artikkeltags