– Konstant angrep på distriktene

TANKER OVER SKRIVEBORDET: Sp-politiker Per Martin Sandtrøen og banksjef Arne Sund konstaterer at lokale bedrifter påvirkes av det som skjer i EU. Foto: Tonje Hovensjø Løkken

TANKER OVER SKRIVEBORDET: Sp-politiker Per Martin Sandtrøen og banksjef Arne Sund konstaterer at lokale bedrifter påvirkes av det som skjer i EU. Foto: Tonje Hovensjø Løkken

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Per Martin Sandtrøen mener at distriktene er under et konstant angrep fra EU gjennom EØS-avtalen. Banksjef Arne Sund leder én av bedriftene som påvirkes.

DEL

– EUs tredje postdirektiv, med fri konkurranse på ombæring av post også under 50 gram, gir dyrere post i distriktene, så har vi bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift for bransjene transport, energi og finans, og en regjering som gjennom EØS-avtalen vil svekke tollvernet og dermed angripe jordbruksnæringa, ramser Sandtrøen opp, og legger til at Norge verken får ivaretatt distriktspolitiske eller nasjonale hensyn.

Arbeidsgiveravgiften

Bortfall av differensiert arbeidsgift kom fra 1. juli i fjor. Det er et kompensasjonsbeløp på 450.000 kroner.
– Vi merket ikke så mye på det ene halvåret i fjor, men i år merker vi det, når satsen går opp fra 6,4 prosent til 14,1 prosent etter at de 450.000 kronene til lav sats er oppbrukt. Da gir det en halv million i utslag årlig for oss. Bank og finans er ei kompetansenæring som driver arbeidskraftintensivt, forklarer banksjef Arne Sund.

Klar for lokal innsats

Per Martin Sandtrøen jobber som politisk rådgiver for Sps Liv Signe Navarsete, med utenriks og forsvar, og er opptatt av hvordan EØS påvirker lokalt. Han står også på Senterparti-lista i Tynset foran høstens kommunevalg, og er klar til å brette opp ermene i lokalpolitikken.
På etter påske-besøk hos Tolga Os Sparebank, får han høre om en bank som har over halvparten av kundeporteføljen sin i landbruket.

Stabiliseringsfaktor

– På mange måter er Nord-Østerdalen stabil; vi merker mindre av konjunktursvingningene. Landbruket er en stabiliseringsfaktor, sier Arne Sund, og nevner tallene som viser at i Tolga og Os er rundt 20 prosent av innbyggerne sysselsatt i landbruket.
– Vi må ta vare på jordbruket og de tilknyttede næringene, sier Sandtrøen, og sier at nisjeproduksjon også betinger volumproduksjon.
– Vi skal ha mer norsk matproduksjon. Samtidig frikopler regjeringen matproduksjonen fra naturgrunnlaget. Det betyr altså ingen ting om dyra er foret opp med gras fra jordene i Nord-Østerdalen, eller soya fra Brasil. Dette henger ikke sammen, mener Sandtrøen.

– Norge er unikt

– Det som gjør Norge unikt, både i verden i dag og i et historisk perspektiv, er at vi har bevart en spredt bosetting over hele landet, basert på en god forvaltning av lokale naturressurser basert på et lokalt eierskap. Den største politiske kampen i dag står om å ta vare på distriktene, mener Sandtrøen.
Han tror dessuten at et svekket tollvern vil gå ut over landbruket og Fjellregionen.
– Internasjonal politikk påvirker lokalsamfunnene våre, konkluderer han, og peker blant annet på den nye handelsavtalen mellom USA og EU som kalles TTIP.

– Utrygg mat

– Avtalen vil gjøre at strømmen av billig og utrygg mat inn til Europa øker. Dette gjør at jordbruksnæringen i Norge vil bli presset fordi dagens tollvern ikke vil være godt nok, og EØS-avtalen gjør det vanskelig å styrke tollbeskyttelsen, sier Sandtrøen, og fortsetter:
– Dette betyr at flere norske matprodusenter kan miste næringsgrunnlaget, noe som vil ramme hele næringslivet i Fjellregionen svært hardt. I tillegg kan Norge risikere å måtte importere mat fra USA, mat som inneholder veksthormoner, genmodifiserte organismer og mer antibiotika. Klorvasket kylling kan også dukke opp på middagsbordet. Trygg norsk mat er noe alle i Fjellregionen bør kjempe for – det er bokstavelig talt livsviktig! slår Sandtrøen fast.

Artikkeltags