– Ulovlig praksis om omsorgslønn

ULOVLIG: Fylkesmannen i Hedmark mener serviceerklæringa som Tynset kommune har styrt etter er ulovlig. 	ARKIVFOTO

ULOVLIG: Fylkesmannen i Hedmark mener serviceerklæringa som Tynset kommune har styrt etter er ulovlig. ARKIVFOTO Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Fylkesmannen i Hedmark sier klart at Tynset kommune ikke kan operere med ei serviceerklæring som setter grenser for et visst antall timer med omsorgslønn i uka.

DEL

Fylkesmannen har omgjort et negativt vedtak i Tynset kommune om omsorgslønn. Vedkommende søkte Tynset kommune om omsorgslønn, men fikk avslag. Vedkommende klaget på avslaget, som også ble avvist. Da gikk saken til Fylkesmannen i Hedmark, som har opphevet vedtaket og innvilget omsorgslønn for 15 timer i uka.

Avviste klagen

Tynset kommune avviste søknaden og viste til at serviceerklæringa tilsier inntil sju timer omsorgslønn i uka.

– Vi har mange klagesaker, og det er vår oppgave å behandle rettighetsklager. Men det spesielle i denne saken er at Tynset ser ut til å ha lagt seg på en ulovlig praksis når det gjelder omsorgslønn, sier Throndsen.

Ingen begrensning

Fylkesmannen konstaterer at dette vedtaket avviker fra føringer som er lagt i serviceerklæringa. Samtidig slår fylkesmannen fast at det ikke er anledning til å ha ei serviceerklæring som begrenser antall timer omsorgslønn.

– Alle søknader om omsorgslønn skal gis en individuell vurdering basert på en grundig kartlegging i det enkelte tilfelle og involvering av bruker og familie. Det er ikke anledning til å ha generelle retningslinjer som fraviker denne individuelle vurderingen, skriver seksjonssjef Arne Throndsen hos Fylkesmannen i sitt brev til Tynset kommune.

Reell vurdering

– Vi forventer at det i øvrige saker vedrørende omsorgslønn foretas en reell vurdering, og at det innvilges et timeantall med omsorgslønn som gjenspeiler den byrden omsorgsarbeidet utgjør slik ordningen er ment å fungere, uavhengig av slike begrensninger kommunen har att opp i sin serviceerklæring, sier Arne Throndsen.

Tilgjengelig tirsdag

Mandag søkte Arbeidets Rett på stikkordet «serviceerklæring» på hjemmesida til Tynset kommune, og da kom serviceerklæringa for omsorgslønn opp blant mange andre serviceerklæringer. Da var det bare å printe ut dokumentet. Men nå er det hele fjernet.

Artikkeltags