Han sier han ikke kan gå inn på de enkelte tingene i brevet fra de 46 ansatte i hjemmetjenesten.

– Det vi har sagt til de ansatte, er at vi tar dette på alvor, og går inn og jobber med det. Vi skal sørge for å lukke avvik det meldes om, og som arbeidsgiver har vi et klart ansvar for at de ansatte har et forsvarlig og godt arbeidsmiljø, fortsetter rådmannen.

– Vi kan ikke tillate at vi har et dårlig arbeidsmiljø i hjemmetjenesten; det må vi sørge for å rette opp, sier Trøen, og legger til at alle skal delta i arbeidet for et godt arbeidsmiljø.

Onsdag var om lag halvparten av de godt og vel 70 ansatte i hjemmetjenesten samlet til møte. – Vi hadde innkalt hele hjemmetjenesten, sier Trøen.

Hjemmetjenesten omfatter ifølge rådmannen 40 årsverk, men mange flere ansatte, altså drøyt 70. – På møtet leste vi opp brevet, slik at de som møtte skulle bli kjent med hva dette handler om, sier rådmannen.

Rådmannen forklarer videre at kommunen i utgangspunktet unntok brevet fra offentlighet.

– Vi mente det var grunnlag for dette, sier rådmannen. Fylkesmannen valgte ikke å unnta brevet fra offentlighet.

– Nå har også vi avgradert brevet, sier rådmannen.

– Hva gjør dere konkret videre i saken?

– I den grad vi gjør noe konkret, så tar vi det med de ansatte først, avslutter Trøen.