Intensivsykepleier Kristine Nygaard Bergh (29) dro til verdens tredje største sykehus for å lære mer om traumeskader

Fire ukers arbeid i Sør-Afrika.