- Dette begynner også å bli merkbart for den øvrige utmarksnæringa som også er betydelig i region vår

Av