Gå til sidens hovedinnhold

Tynsetsamfunnet og dugnadsånden

Først: Vi mener Tronstutomta bør brukes til boliger for eldre og andre som trenger tilrettelagte boforhold, og støtter de som har gått ut med gode forslag om hvordan dette kan gjøres. Tomta er med sin beliggenhet ypperlig egnet til det formålet. Ønskene andre type brukere har, bør kunne imøtekommes på andre arealer.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Så har vi synspunkter på beskrivelsen vi over 65 år blir gitt i kronikk i Tynsetingen og i leserbrev i Arbeidets Rett. Vi kjenner ikke igjen Tynsetsamfunnet i beskrivelser som «kravstore skapninger preget av likegyldighet overfor andre enn seg selv».

Tvert imot, har vi i snart 50 år opplevd det motsatte. Svært mange i hele kommunen, i alle aldersgrupper, har stått på for fellesskapet i dusinvis av organisasjoner, jobbet dugnad for barn, barnebarn og andres barn, drevet aktivitet, bygd anlegg, bygd bru og laget turstier, bidratt i Frivilligsentralen, hjulpet innvandrere og ellers bidratt med nabohjelp og annen hjelp der felles innsats har kommet godt med. Dette er slik vi ser det, en stor kvalitet ved Tynsetsamfunnet. Og verdien av dette er uvurderlig, men kan likevel til en viss grad tallfestes. Dugnadstimer kan telles. Verdien av anlegg bygd på dugnad i idrettslag og skytterlag kan listes opp.

Vi tar to eksempler: 1. Tynset Frivilligsentral år 2019: 200 frivillige, 80 % av dem besteforeldre, gjorde 20 årsverk frivillig arbeid det året. 2. Bygging av Neby bru og tilhørende turstier hadde passert 10000 dugnadstimer 1/1-2021, også her med svært mange eldre som deltakere i praktisk arbeid.

Ingen av disse hjelperne fortjener å bli kalt «dessertgenerasjonens medvinds-seilere» som «tenker kun på seg selv». Alle fortjener takk for å ha bidratt til trivsel og velferd. Alle disse bidragsyterne har vært med og gjort Tynset til et godt sted å bo. Det er viktig for at flere skal komme hit eller komme tilbake hit for å etablere seg.

Vi ønsker oss politikere som argumenterer saklig, har respekt for andres meninger og fatter vedtak bygd på fakta og kunnskap.

Kommentarer til denne saken