Det bekrefter seniorrådgiver hos statsforvalteren i Innlandet, Rannveig Helgesen overfor Østlendingen.

– Vi fikk melding om fellingen klokken 10.46 fra en lokal jeger. Det er en hannulv som har blitt felt, sier hun.

Ulven ble felt øst for Storsjøen, nord for Osdalen, ifølge seniorrådgiveren.

Statens naturoppsyn er nå på veg for å undersøke dyret og gjøre rutinemessige undersøkelser.

– Fellingen skjedde et godt stykke unna brøytet bilveg, så det kan ta litt tid før de er framme, sier Helgesen.

Totalt er det gitt fellingstillatelse på 57 ulv i vinter, og fra 1. desember til 31. mai er det jakt utenfor ulvesona. I alt 31 ulv kan lisenfelles utenfor sona, har rovviltnemndene bestemt.

I rovviltregion 3 og 5 er det nå felt fire ulv. Det gjenstår ti på kvota.

Fakta

  • Det er gitt fellingstillatelse på 57 ulv i vinter
  • Fra 1. desember til 31. mai er det jakt utenfor ulvesona. I alt 31 ulv kan lisenfelles utenfor sona, har rovviltnemndene bestemt.
  • Fra 1. januar til 15. februar vil det pågå felling av ulv innenfor ulvesona. Her er det vedtatt at 26 ulv i til sammen fire familiegrupper skal kunne tas ut.
  • Naturvernforbundet mener kvoten er høy, og har påklaget saken til Klima- og miljødepartementet.
  • Det ble vinteren 2021-2022 registrert av Rovdata 51-52 ulver som kun holdt til innenfor Norges grenser. I tillegg ble det registrert 74-77 ulver som lever i grenserevir på begge sider av riksgrensen mot Sverige.
  • 2. desember 2022 ble den første ulven utenfor ulvesona felt i Løten.
  • 3.desember 2022 ble den andre ulven utenfor ulvesona felt i Rendalen.