Flere observasjoner av ulv i Fjellregionen

ULV: Illustrasjonsfoto, Norges Jeger- og Fiskerforbund.

ULV: Illustrasjonsfoto, Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Av

Det er meldt observasjoner fra Alvdal i sør til Ålen i nord.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Det har kommet meldinger om ulveobservasjoner flere steder i Fjellregionen de siste dagene.

I Dalsbygda fikk en familie ulven like innved husveggen, og i Folldal har et midlertidig fellingslag fulgt sporet etter en ulv som Fylkesmannen i Hedmark hadde gitt fellingstillatelse på fordi den oppholdt seg i et område der det er stor fare for at den kan gjøre skade på beitedyr når sauen slippes ut.

Nea Radio kan også melde om observasjoner av ulv i Røros og Ålen. De melder at det litt før klokken 8 onsdag morgen ble observert et dyr av bilister på fylkesvei 30 på Rugldalen da den løp over Ruglsjøen - omtrent rett over for Ratvolden. 17.30 fikk Nea Radio melding om observasjon ved Eidet i Ålen. Her klarte man også å få tatt mobilbilder av dyret.

Østlendingen kunne onsdag ettermiddag melde at noen hadde sett det de mente var to ulver ved garden Kleven i Tolga.

Arbeidets Rett fikk samme kveld høre at det tidligere denne uka skal ha vært gjort observasjoner i Måna-området i Alvdal.

Kan ha gått fra Folldal til Dalsbygda

– De to sikre observasjonene vi har, er ulv i Folldal og Dalsbygda, sier Stein Arne Brendryen i Statens naturoppsyn (SNO) til Arbeidets Rett.

Han utelukker ikke at det kan dreie seg om den samme ulven.

– Den kan fint ha gått strekningen på de dagene. Det er veldig til føre for å gå nå, så det kan være den samme ulven, sier han.

Observasjonen på Tolga er ikke verifisert av SNO, men Brendryen sier: – Den som har sett det, tror at det er ulv.

På Alvdal sier SNO-mannen at de har sjekket en ulveobservasjon i nærheten av Folldalsvegen. Måna er ikke kjent for ham.

Ingen av ulvene som så langt har vært observert i Fjellregionen er av de ulvene som ble merket i flokkene i Osdalen og Slettås i vinter. Det ville i så fall gått fram på et kart der publikum kan følge disse 15 ulvenes bevegelser på nettet.

– Det er større sjanse for at ulver som kommer hit, er svenske, forklarer Brendryen.

Godt føre for sporing av ulv

– Er det flere observasjoner av ulv i år enn tidligere år?

– Det virker som det er mer ulv på vandring i Hedmark og Oppland. Men dette har også med sporføret å gjøre. I kommuner som Tynset, Tolga, Os og Engerdal er det kjempeskiføre ennå, nesten fra trappa - og slik er det enkelte steder i Gudbrandsdalen også.

Også der er det ulveobservasjoner, og det har vært fellingstillatelse på ulv.

– Det var ulv på Høvringsvatnet samtidig som vi hadde ulv i Folldal, så dette er to forskjellige. Dessuten har vi en Ringsaker, supplerer Brendryen.

–  Vi kan vente oss flere dyr som er på farten, og hvor de skal og hvor de havner, er det ingen som vet. Hvor mange som nå etter hvert kommer på barmark, det vet ingen, fortsetter Brendryen, som har kontor i Folldal.

Han forklarer at sporinga blir mye vanskeligere når snøen forsvinner.

– Nå går sporføret bort, og da står vi der litt sjakk matt, sier han.

Analyserer prøver av hår og møkk

Det samles inn prøver av ulveskit og hår, og dessuten blir det tatt vevsprøver av felte ulver, slik som den som for ikke lenge siden ble felt av SNO da den nærmet seg et reinbeiteområde i Engerdal.

I Miljødirektoratets Rovbase på nettet er de innsamlede prøvene plottet inn på kartet. Når prøveanalysene er klare, vil det bli mulig for publikum å se hvilke ulver det er snakk om, og om det eventuelt finnes tidligere prøver. Dermed kan man følge vandringsmønsteret til ulven ved hjelp av dens DNA.

– Ulveprøver analyseres fortløpende, forteller Stein Arne Brendryen.

– Om folk ser det de tror er ulv, eller finner møkk og hår, er det bare å samle det inn og gi beskjed til SNO lokalt, legger han til.

Artikkeltags