Ulveforslag opprører bønder og skogeiere

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

NTB: Regjeringens forslag om endringer i naturmangfoldsloven er politisk narrespill, mener Norges Bondelag. Også Skogeierforbundet er kritisk.

– Dette lovforslaget vil snevre inn mulighetene til å følge vedtatt rovviltpolitikk, sier Bondelagets leder Lars Petter Bartnes.

Han er skuffet over at lovforslaget ikke er endret eller justert etter innspillene som kom i høringsrunden.

– Jeg har lenge mistenkt Vidar Helgesen for ikke å være interessert i å høre hva andre mener om denne saken, og nå blir det tydelig at dette kun har vært en skinnprosess der konklusjonene har vært gitt på forhånd, sier Bartnes.

Administrerende direktør Erik Lahnstein i Skogeierforbundet er like opprørt.

– Dette er en stor nedtur. Helgesen avlyser med dette ulvepolitikken som Stortinget har vedtatt. Han sier i realiteten at det vedtatte bestandsmålet ikke gjelder lenger, sier Lahnstein til NTB.

– Vi har rett og slett en statsråd som er i åpen konflikt med Stortinget, fortsetter han.

På høring

Regjeringen sendte et forslag om endringer i naturmangfoldsloven ut på ekspresshøring i februar. Miljøministeren sa den gang at han trodde forslaget ville bli godt tatt imot av "de fleste parter".

– Forslaget består i at vi tar inn tekst fra Bernkonvensjonen i naturmangfoldsloven. Dermed blir loven blir mer tro til teksten i konvensjonen. En slik lovendring gir noe større fleksibilitet i forvaltningen av ulven, både i og utenfor ulvesonen, sa Helgesen til NTB 22. februar.

Konkret ble det foreslått å innlemme samme hjemmel som en som ble lagt til grunn i en dom i Sverige i fjor. Der ble det åpnet for å ta ut 11 prosent av bestanden, men Helgesen ville ikke si hva et "begrenset antall" innebærer i norsk sammenheng.

Protesterer

I samarbeidsavtalen mellom regjeringen, KrF og Venstre heter det i punkt 4e at "naturmangfoldsloven ligger fast, men praktiseringen gjennomgås".

Venstres Ola Elvestuen mener de fire partiene som står bak ulveforliket, Høyre, Frp, Ap og KrF, er å klandre for det høye konfliktnivået om ulvesaken.

– Om Stortinget hadde åpnet for å ha noen flere ulver i Norge, ville det også vært fornuftig med en noe mer aktiv forvaltning.

– I stedet for å vedta en ansvarlig ulvepolitikk, gikk de fire partiene inn for å skyte et stort antall av de ulvene vi har i Norge i dag. Det er bare naturmangfoldsloven som stopper dem. Og naturmangfoldsloven, den ligger fast, fortsetter Elvestuen.

Også Miljøpartiet De Grønne protesterer. Nasjonal talsperson Rasmus Hansson sier regjeringen setter en utrydningstruet dyreart i spill. Han mener Venstre bør trekke seg fra samarbeidet med regjeringspartiene.

(©NTB)

Artikkeltags