– Erna Solberg bryter bestandsmålet og øker konfliktene

AP-POLITIKERE PÅ TINGET: Nils Kristen Sandtrøen og Anette Trettebergstuen representerer Arbeiderpartiet og Hedmark på Stortinget.

AP-POLITIKERE PÅ TINGET: Nils Kristen Sandtrøen og Anette Trettebergstuen representerer Arbeiderpartiet og Hedmark på Stortinget. Foto:

Arbeiderpartiets Nils Kristen Sandtrøen og Anette Trettebergstuen mener regjeringens beslutning om jakt på kun én ulveflokk er i strid med Stortingets vedtatte bestandsmål og vil føre til for stor bestand og ytterligere konflikt.

DEL

– Ulv skal forvaltes i tråd med Stortingets vedtak om et bestandsmål på 4-6 ynglinger per år, sier de to Ap-politikerne på Stortingets Hedmarks-benk i en pressemelding.

De mener statsminister Erna Solberg bygger opp under konfliktene nok en gang.

– Hun bryter med vedtatt politikk og den todelte målsettingen. Det er en dårlig måte å styre landet på, fortsetter Sandtrøen og Trettebergstuen.

– Over lengre tid har antall ynglinger ligget over bestandsmålet. Det er svært kritikkverdig at Venstre og Høyre i regjering fortsatt forsøker å øke bestanden over den vedtatte politikken, sier stortingsrepresentantene, med klar adresse også til klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Videre sier de at Norge trenger en regjering som respekterer det Stortinget har vedtatt, og at de har stor forståelse for frustrasjonen folk kjenner på.

Ap-politikerne mener forvaltningssonen skal være et område for aktiv forvaltning og for uttak og ulv, og at hensynet til lokalsamfunn må få større betydning for forvaltningen.

– Etter den siste tids svake forvaltning, har bestanden av ulv blitt klart større enn den skal være, sier Trettebergstuen og Sandtrøen.

De viser til tall fra Rovdata som viser at antall ynglinger har vært det dobbelte av fire til seks.

– Det er fare for en økning av antallet ulv som gir ytterligere uheldige konsekvenser om ikke vi får en ny regjering som faktisk følger opp den vedtatte politikken for å redusere konfliktene, uttaler duoen fra Hedmark.

Artikkeltags