Båndlegging av ulvejakta: – Ulveflytting kan stoppe forvaltningen i hele fylket

FRA TYNSET: Stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (Ap) representerer Hedmark og er fra Tynset.

FRA TYNSET: Stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (Ap) representerer Hedmark og er fra Tynset.

– Flyttingen av den genetisk viktige ulven fra Engerdal kan stoppe forvaltningen i hele fylket vårt. Dette er en uforutsigbar måte å håndheve politikken på, mener arbeiderpartipolitiker Nils Kristen Sandtrøen.

DEL

Stortingsrepresentanten fra Tynset har utfordret landbruks- og matminister Olaug Bollestad på at hun i høst sa at hun skulle gjøre alt som sto i hennes makt for å få til en forvaltning som er i tråd med bestandsmålet for ulv.

– Nå er det kraftige reaksjoner fra jeger- og fiskerforbundet på at lisensfellinga er stoppet i deler av Hedmark. Prinsippet angår oss i Nord-Østerdalen også. Rett før man skal iverksette lisensfelling, blir det stoppet. Det er veldig uheldig at dette skjer, sier Sandtrøen til Arbeidets Rett.

Klima- og miljødepartementet har delegert til Fylkesmannen i Innlandet å gjøre områdeavgrensninger som sørger for at en genetisk viktig ulv som oppholder seg i Hedmark ikke blir felt under årets ulvejakt.

Per Martin Sandtrøen har stilt et skriftlig spørsmål til landbruks- og matminister Olaug Bollestad:

–Når landbruks- og matministeren har sagt at hun vil «gjøre det som ligger i min makt for å følge opp» det demokratisk vedtatte bestandsmålet, men oppfølgingen nok en gang forhindres av Erna Solberg og Ola Elvestuen, betyr det at KrF er overkjørt i saken i regjeringen?, lyder spørsmålet.

I begrunnelsen hevder Sandtrøen at statsminister Erna Solberg har nektet å følge opp Stortingets demokratisk vedtatte politikk for forvaltning av ulv.

– Det har ført til mye frustrasjon med høyreregjeringen og til to store markeringer utenfor Stortinget for at Stortingets egen vedtatte politikk faktisk må følges opp. Med Vidar Helgesen fra Høyre og Ola Elvestuen fra Venstre har statsminister Solberg ført en politikk som har resultert i at bestanden har blitt dobbelt så stor som Stortinget har vedtatt at den skal være, skriver Sandtrøen.

Han legger til at i Stortinget 23. oktober sa Bollestad at hun skulle gjøre det som ligger i hennes makt for å følge opp, mens det litt over en måned senere blir stopp i lisensfellingen i store områder timer før jakta skulle starte.

– Ned mot bestandsmålet

Sandtrøen hevder at ministeren kom med klare signaler på at ulv skulle forvaltes ned mot bestandsmålet.

Bestandsmålet for ulv i Norge er satt til fire-seks årlige ynglinger, hvorav tre skal være helnorske.

Senhøstes ble det klart at en ulv som det hadde vært skadefellingstillatelse på etter at den hadde tatt tamrein i Engerdal i reinbeiteområdet til Svahken Sijte, er en genetisk viktig ulv, en finsk-russisk immigrant. Ulven ble bedøvet og senere satt ut igjen lenger sør i Hedmark, innenfor ulvesonen. Den er GPS-merket, og den har beveget seg over Glåma til vestsida.

Kutter områder

Dette har ført til at deler av det opprinnelige området for lisensjakt nå er unntatt. Det dreier seg om hele Stange og Nord-Odal kommuner, Løten kommune sør for rv. 3/fv. 25, Elverum kommune vest for Glomma og sør for rv. 3/fv. 25, samt de deler av kommunene Sør-Odal, Kongsvinger, Grue, Åsnes og Våler som ligger nord/vest for Glomma.

I tillegg er det restriksjoner i Rendalen, i et område utenfor ulvesona som brukes av ulver fra Deisjøreviret. Det betyr at det i den delen av lisensfellingsområdet som ligger i Rendalen sør for fv. 30 og fv. 217 mellom kommunegrensa mot Stor-Elvdal og kommunegrensa mot Engerdal, samt i Stor-Elvdal øst for Glåma og sør for fv. 30 ikke ble åpnet for lisensjakt 1. desember.

Fellingsperiode og kvote

Lisensfellingsperioden utenfor ulvesonen varer fra 1. desember til 31. mai, mens perioden inne i ulvesonen er kortere, fra 1. januar til 15. februar. Dette er av hensyn til valper og parringstid.

Kvoten utenfor sonen i Hedmark og Akershus ble satt til 12 dyr. Per 29.11 er det ni dyr igjen på den kvoten. Avgang av ulv siden vedtaket om kvote ble fattet i slutten av august trekkes nemlig fra kvoten.

Kvoten ble først vedtatt av rovviltnemndene i region 4 og 5. Det kom klager, og det endelige vedtaket var det Klima- og miljødepartementet som kom med 30. november, dagen før lisensfellingsperioden tok til.

SMS-varslingen som tidligere år er brukt som en tjeneste for lisensjegerne når det gjelder felling av rovvilt, er for tiden ikke i bruk. For å holde seg oppdatert på fellingsfronten skal jegerne ringe ulvetelefonen hos Fylkesmannen to ganger daglig. Det er også på denne telefonsvareren eventuelle endringer i områdeavgrensingen blir kunngjort.

Artikkeltags