Bonde- og småbrukarlaget sendte selv prøver av ulv til DNA-analyse. Nå forteller de om funnene

ULV: Ulver i Bjørneparken i Flå.
Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

ULV: Ulver i Bjørneparken i Flå. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix Foto:

Bonde- og småbrukarlaget presenterer egne DNA-analyser av ulv. Ståle Støen er spent på hva funnene kan føre til.

DEL

Støen sier at en grunn til å ville komme til bunns i ulvens opphav, er at det har betydning for ulvedebatten og ulveforvaltningen. Folldølen sitter i rovviltutvalget i bonde- og småbrukarlaget.

– Vi kan ikke ha forpliktelser etter Bern-konvensjonen til å ta vare på spansk hundeinnblandet ulv, sier han, og legger til at han mener tiltroen til det som i lang tid har vært presentert, kan få seg et skudd for baugen.

– Har dere ikke tillit til den forskningen som pågår?

– Det er noe som ikke stemmer her. Det blir spennende å se hva forskermiljøer og forvaltningen i Norge mener om det som kommer fram.

Landsmøte

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har landsmøte i helga. Fredag kveld var ulvens innvandring tema på et eget seminar.

«Er det virkelig sant at ulven har gått rundt den botniske viken før den har slått seg med i Sørskandinavia?, er ett av spørsmålene som blir stilt der.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) sier at de ønsker å bidra til videre kartlegging av den norske ulvebestandens genetikk.

– Stortinget bestilte i 2016 en uavhengig gransking av ulvebestandens genetikk og opphav i Norge. Granskingen drar ut i tid, og NBS vil ha fortgang i prosjektet, skriver organisasjonen i en pressemelding.

NBS uttaler at de ønsker en åpen debatt om ulveindivider der genetikken ikke kan forklares med naturlig innvandring.

Slik gjorde de det

Bonde- og småbrukarlaget i Telemark har samlet inn blodprøver fra ulv til analyse, og sendt dem til et uavhengig laboratorium i Tyskland. Fredag kveld ble resultatene presentert på ulveseminaret til NBS på Gardermoen. I front for arbeidet står Regina Brajkovic, som sitter i styret i Telemark Bonde- og Småbrukarlag.

Lokallag og fotfolk over hele landet har samlet inn blod fra bakken fra ulver som har blitt skutt under jakt.

– Blod er en del av naturen når det ligger på bakken, og det er fullt lovlig å analysere en del av naturen. Dette blodet er sendt ForGen i Hamburg for analyse, forklarer NBS, som har fått økonomisk bistand fra privatpersoner til arbeidet. Penger er samlet inn.

Prøver fra ti norske ulver er sendt inn, og det foreligger svar for åtte av dem. Det er også levert prøver fra ni finske ulver, og fra to gamle ulveskinnskåper. Disse er ikke analysert ennå, og NBS ønsker seg en bit av gammelt ulveskinn om noen har. Grunnen er at mange av skinnene som ble levert inn til kåpebruk, like gjerne kunne være hund.

De tre prøvegruppene nyskutt ulv, finsk ulv og kåpe ble levert inn uten ytterligere opplysninger, til laboratoriet ForGen.

– Usannsynlige vandringsveier

– Resultatene viser at ulvene i Skandinavia har usannsynlige vandringsveier, hevder bonde- og småbrukarlaget.

– Noen har hoppet ut av Yellowstone dyrepark ved Paris, parret seg i Baltikum og avkommet har da bosatt seg i Trysil. Noen hundegener er det også, men det er usikkert hvor de kommer fra og hvor mange generasjoner det er siden. De kan være naturlige, fortsetter bonde- og småbrukarlaget i pressemeldingen.

De viser videre til at den norske ulven offisielt stammer fra én ulvetispe. NBS hevder at alle norske ulver dermed skulle hatt den samme haplo-typen.

– Dette har de imidlertid ikke. I Sverige har de hatt et såkalt genforsterkningsprogram. Utsettelse av ulv, ville vi sagt på norsk. Dette ser vi av prøveresultatene. Det er analysert to ulver som synes å stamme fra Tiveden-ulv i Sverige. De inneholder også molosserhund, men mindre enn enkelte andre, og de stammer muligens fra Polen, fortsetter NBS.

Molosser

Molosser er en gruppe hunder som kjennetegnes ved tung og massiv kroppsbygning. Historisk er Hellas et utspring, med spredning til Sør- og Mellom-Europa. Molosser inngår i grunnlaget for en rekke av de kontinentaleuropeiske dogge-rasene. Mastiff, boxer, rottweiler og leonberger er blant rasene som nevnes. (Kilder: Wikipedia og Store norske leksikon).

I pressemeldingen står det videre at tre ulver som ble analysert nylig, er av latvisk opprinnelse. Innslaget av molosserhund skal være så stort at det mistenkes hybrid.

– Én av disse prøvene stammer fra Trysil. Skytteren fikk fem måneder fengselsstraff for å ha skutt en genetisk viktig ulv som kom på innkalling da han ropte på bikkja si, hevder NBS.

– Ulovlig oppdrett

De nevner også at det i Finland skal være avdekket omfattende ulovlig oppdrett av ulv og hybrider, og at dette synes i prøveresultatene.

Konklusjonen fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag er at de trenger å analysere flere prøver hos ForGen for å undersøke ulvens genstatus, og for å se om det er snakk om det NBS kaller reintroduksjon av en ikke-hjemmehørende art.

– Vi trenger en ærlig og åpen debatt om hva vi skal gjøre med ulver der genetikken ikke kan forklares med naturlig migrasjon, mener NBS.

Ståle Støen sier han er forberedt på at det som nå kommer fram, kan bli latterliggjort, tiet i hjel eller sett på som amatørinnspill.

– Hele den norske ulveforvaltningen bygger på at ulven har kommet hit på egne ben. Når en nå finner spanske ulvegener i finsk ulv, så er det gode grunner til å gå inn i det, mener Støen.

Han mener mye må ses i et nytt lys dersom det viser seg at ulv er satt ut.

Artikkeltags