Nå skal forskere fra USA finne ut med om hva genmaterialet i norsk ulv består av. Tre uavhengige forskere ved Harvard i USA skal gjøre en gjennomgang av eksisterende studier og kunnskap om den norske ulvens genetikk.

Resultatet av dette arbeidet vil komme i september.

Deretter starter fase to av prosjektet. Denne fasen vil i hovedsak bestå av omfattende analyser av innsamlet DNA-materiale fra ulv.

Med ny teknologi vil man så undersøke hvor ulven i Skandinavia stammer fra, og også undersøke om det er innblandet hund.

Det planlagte arbeidet ble gjort kjent da regjeringen la fram sin tiltakspakke for å gjøre det lettere å felle ulv utenfor ulvesonen.

Regjeringen varslet tiltakspakkken torsdag 13. juli.

Regjeringen med tiltakspakke som skal gjøre det lettere å felle ulv 

Det er Stortinget som har bedt om en ny og uavhengig utredning av den genetiske opprinnelsen til ulven i Norge.