Bollestad svarer Sandtrøen om ulv og beiteområder

Landbruksministeren mener det er krevende å forvalte etter en todelt målsetting.