Ulvevedtaket: Bondelaget er fornøyd; Noah raser

Leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng

Leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng

Reaksjonene kommer etter at miljøminister Vidar Helgesen åpner for felling av to ulveflokker og ny frisk for lisensjakta utenfor ulvesonen.

DEL

Bondelagsleder i Hedmark, Erling Aas-Eng fra Tolga er godt fornøyd med at ministeren har gjort et nytt vedtak om lisensfelling av ulv, men han er skuffet over at Slettåsflokken ikke tas ut.

Det ble midlertidig stans i lisensjakta i Hedmark og Akershus 21. november, etter en kjennelse i Oslo tingrett. 21. desember kan jakta gjenopptas. På nyåret starter dessuten felling av to ulveflokker, Osdalen og Julussa.

– Saken har nå tatt en vendig som vi er veldig godt fornøydb med. Det er av stor betydning av ulven blir forvaltet. Vi ligger nå langt over bestandsmålet, uttaler Aas-Eng i en pressemelding fra Hedmark Bondelag.

At Slettås-flokken fredes er bondelaget ikke fornøyd med:

– Her er vi svært skuffet. Nå ble det brukt ressurser på å omarbeide naturmangfoldlovens paragraf 18 C i fjor. Stortinget vedtok en omarbeidelse nettopp for at en i større grad skulle ta hensyn til folks livskvalitet, bolyst og distriktspolitiske hensyn. Så kommer vi til den første saken som skal vurderes etter disse kriteriene, og så gis det ikke åpning for jakt. Det er kritikkverdig, kommenterer Aas-Eng.

Han legger til at det ikke kan være tvil om at Slettåsflokken har vært svært nærgående og tett på dem som bor i Slettås.

Sp: – Trenering

Senterpartiet mener Helgesen trenerer når han ikke vi ta ut Slettåsflokken.

– Det virker som om Helgesen tror ulvesonen er et slags reservat for ulv. Det er den ikke, sier Ole André Myhrvold, en av Sps representanter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

– Det virker som om Slettåsflokken har blitt miljøforvaltningens kjæledegger, men det er her konfliktene er størst. Derfor er argumentasjonen fra departementet mangelfull. Vedtaket burde vært som i nemndene, sier Myrhvold.

Rovviltnemndene ønsket å ta ut Slettåsflokken, i tillegg til flokkene Osdalen og Julussa.

– Stortinget har delegert myndighet til rovviltnemndene og det er de som har best forutsetning for å avgjøre hvor skoen trykker mest, mener Myhrvold. Han legger til at han synes det virker som om statsråd Vidar Helgesen ønsker å overlate hele forvaltningen av ulv til retten.

– Det er i så fall alvorlig, sier Myhrvold.

Fryktet langdryg prosess

Bondelaget var bekymret for at en langdryg rettsprosess skulle ha kunne forsinket vinterens felling.

– Ulven har en vekstrate på over 20 prosent. uten uttak i vinter ville vi fått nye ynglinger til våren og en skadelig utvikling til beitesesongen. Uttak er helt nødvendig for å sikre beitebruken og slippe dyrelidelser og tap av beitedyr. Vi må gjøre alt vi kan fpr å hindre at tilsvarende som skjedde på Hadeland i sommer og i Rendalen sist sommer får skje igjen, sier Aas-Eng.

Noah: – Flaut for Norge

Noah - for dyrs rettigheter kaller klima- og miljøministerens vedtak flaut.

– Beslutningen plasserer Norge på jumboplass innenfor artsvern, mener de.

Noah reagerer sterkt på at ministeren gjør et nytt vedtak etter at jakten ble stanset i tingretten, der man venter på en rettslig gjennomgang av regjeringens grunnlag for å felle ulvene. WWF har saksøkt staten, og Noah, naturvernforbundet, Foreningen våre rovdyr og Sabima støtter WWF i søksmålet.

– Departementet kan ikke bare heve seg over retten og gjøre et nytt vedtak om skyting av like amnge ulver utenfor sonen, i tilegg til to flokker innenfor beskyttelsessonen, uten at saken er behandlet, uttaler Noah-leder Siri Martinsen.

Hun mener det faglige, biologiske vurderingen av om regjeringen overholder Bernkonvensjonen, fortsatt mangler.

Noah sier regjeringen ser ut til å være villig til å tøye og bøye på det meste av lovverk for å holde det de kaller en kritisk truet bestand på et absolutt minimum.

Artikkeltags