Inviterer klima- og miljøministeren og landbruksministeren til Fjellregionen: – Krever raskt uttak av ulv

– Skadefelling av ulv i beiteprioriterte områder i Nord-Østerdal må skje raskt og med langt mer effektive uttaksmetoder.

DEL

Det er det klare budskapet fra Tynset-ordfører og regionrådsleder Merete Myhre Moen og Tolga-ordfører Ragnhild Aashaug, til klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) og landbruksminister Jon Georg Dale (Frp).

Til Tynset og Fjellregionen

I et felles opprop fra samtlige åtte ordførere i Fjellregionen, og i samarbeid med Hedmark bondelag, Hedmark Sau- og geit samt Hedmark bonde- og småbrukerlag, inviteres de to ministrene til Tynset og Fjellregionen på bakgrunn av at et 10-talls sauer er dokumentert drept/skadet av ulv flere steder i regionen. Og enda er beitesesongen bare så vidt i gang.

– Vi som lever ute i distriktene av Norge føler til stadighet at vi ikke blir sett, hørt og forstått i konflikten omkring rovdyr-beitedyr, begynner Moen og Aashaug invitasjonen til klima- og miljøministeren og landbruksministeren med.

Samtidig mener de at det er på tide å avlive noen myter i denne diskusjonen. Som at bøndene sender dyra på beite, uten å passe på dem.

18 lam tatt i Tynset og Tolga

Seriøse bønder

– Vi har seriøse bønder som arbeider sent og tidlig og bidrar med viktig matproduksjon til fellesskapet. De er helt avhengige av å kunne benytte beiteområdene i utmarka for å skaffe husdyrene nok mat. I 2017 var om lag 80.000 husdyr på utmarksbeite i vår region. Dette viser at beitenæringen er stor og særdeles viktig for oss, understreker Moen og Aashaug.

De peker også på at Fjellregionen ikke er innenfor den definerte ulvesonen, og at området er prioritert til beitebruk.

-Til tross for dette observeres det til stadighet ulv i vår region. Våre skadefellingslag har allerede i flere uker vært ute på oppdrag for å forsøke å felle de to ulvene som er observert innenfor disse områdene, uten at de har lyktes med oppdraget så langt. Det er som kjent svært krevende å felle ulv på barmark, og vi har stadig på å bli enda mer effektive. Blant annet gjennom oppstart av et prosjekt om effektiv skadefelling med støtte av Fylkesmannen i Hedmark, viser de to ordførerne til.

Skulle vært tatt ut i vår

Moen og Aashaug er overfor Østlendingen svært tydelig på at den ene ulven som ble observert på Telneset i Tynset tidlig i vår skulle vært tatt ut med en gang mens det var sporsnø. I stedet ble søknaden om fellingstillatelse avslått.

– Det er som kjent svært krevende å felle ulv på barmark i våre vidstrakte fjellområder på 12.000 kvadratkilometer for å forsvare dyrene som nå er sluppet på beite, poengterer de.

Med støtte av de andre ordførerne i Fjellregionen, mener Moen og Aashaug at de to statsrådene bør ta ansvaret for hva dette innebærer av konsekvenser med så snart som mulig ta turen til Tynset og Fjellregionen for å se, lære og lytte. Både til de som driver innen sauenæringa og kjenner konsekvensene smertelig på kroppen, faglagene i landbruket og skadefellingslagene.

Stortingsvedtak ikke fulgt opp

– Klima- og miljøministeren følger ikke opp Stortingets vilje og vedtak innen rovdyrpolitikken om bestandsmål og at det ikke skal være ulv utenfor ulvesona. Det må vi som bor langt ute i distriktene ta belastningen for, slår de fast.

Moen og Aashaug understreker at det haster, og anser det som høyst realistisk at de to ministrene imøtekommer invitasjonen om å komme på besøk til regionen før sommerferien.

– De som driver i sauenæringen har et metningspunkt for hvor mye de orker, og hvis vi ikke får til effektive tiltak vil beitebruken gå ned. Vi har store forventninger om handling og kommer til å sette hardt inn på det, sier Merete Myhre Moen og Ragnhild Aashaug.

Artikkeltags