Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet har kontaktet Arbeidets Rett i en e-post etter vårt intervju med Ap-politiker Thomas Breen. Naturvernforbundet mener Breen mister to viktige forutsetninger når han argumenterer. Det første Håpnes nevner er DNA-kravet for å bevare genetisk viktig ulv.

– Det ble vedtatt i 2011 som en felles politikk mellom Norge og Sverige av den rødgrønne Stoltenberg-regjeringen, sier Håpnes.

Han er glad for at klima- og miljøminister Ola Elvestuen har tatt tak i avtalen om genetikken.

Det andre Håpnes tar opp, er at Stortinget ikke har vedtatt at ulv utenfor sonen skal avfredes.

– Stortinget har vedtatt at det ikke skal være mål om yngling eller at det skal tillates revirmarkerende par utenfor ulvesonen. Enkeltulver skal kunne ferdes fritt, men terskelen for å skyte skal være lavere hvis de gjør stor skade på sau eller tamrein. Det er derfor i strid med Stortingsforliket når noen stadig vekk hevder at det ikke skal være ulv utenfor ulvesonen, skriver Håpnes.

Det hører med til historien at det viste seg å være mer enn én ulv som har herjet i saueflokkene i Rendalen, Tynset og Tolga. En hannulv ble felt 28. juni. Det finnes DNA-prøver etter ei tispe, også.

– Aller først ønsker Naturvernforbundet å understreke at vi håper ulvene som gjør forferdelige skader i Rendalen og Tolga blir skutt så raskt som mulig. Vi støtter selvfølgelig skyting av rovdyr som gjør stor, akutt skade slik disse ulvene gjør. Derfor er det bra at en av de to skadeulvene nå er skutt, sier Arnodd Håpnes.

Samtidig sier forbundet at de vil påpeke at til tross for utskyting av to store ulveflokker i vinter, kan det oppstå nye, store skader enkelte steder.

– Vi undres over at ulvemotstandere og mange politikere tror at dess mere ulv og flere flokker vi skyter dess mindre skader blir det. Skadene i Tolga og Rendalen skyldes, i år som i fjor unge streifdyr fra Sverige, hevder Håpnes, og legger til at Naturvernforbundet mener at det er feilslått ulveforvaltning å skyte ut stabile ulveflokker som ikke gjør skader.

– Forskningen har pekt på at skyting av stabile flokker også kan virke mot sin hensikt fordi ulverevir kan virke som «stengsel» mot streifdyr. Skytes disse flokkene kan det åpne for flere streifulver og mer skade på utsiden av ulvesonen, sier Håpnes.

Les også: Thomas Breen (Ap): – Staten ødelegger rovviltforliket

Svarer på Breens kritikk: – Jo, SV jobber knallhardt med ulv!