Kun tre av de felte ulvene er skutt innenfor ulvesonen

Før starten på uke to i ulvejakta i Hedmark er 12 dyr felt i de to revirområdene.

DEL

Ved ulvejaktas andre uke er det felt 12 ulver i de to revirene Osdalen og Julussa. Det gjenstår fire dyr på kvoten i disse områdene. Det er en felles kvote på 16 dyr for de to revirene. Søndag 7. januar var statusen at det var felt seks dyr i hvert revir.

Kun tre av de 12 ulvene er felt innenfor det som kalles ulvesonen i Hedmark. To ulver ble felt i Storsjølia helt sør ved Storsjøen i Julussareviret, og én ble felt ved Deset. De øvrige ni er felt utenfor selve ulvesonen.

Begge flokkene har tilhold både i og utenfor ulvesonen. For Osdalsflokkens del er det bare ei lita stripe i sør som ligger innenfor sonen.

I tillegg pågår jakt utenfor ulvesonen i Akershus og Hedmark, og utenfor områdene som flokkene i Julussa og Osdalen bruker. Her startet lisensjakta allerede i oktober, men på grunn av en kjennelse i Oslo tingrett var det stans mellom 21. november og 21. desember. Før stansen var fem ulver felt. Kvoten her er på 12 dyr. I helga falt det første dyret etter at jakta ble tatt opp igjen. Denne fellingen fant sted i Våler i Hedmark.

Artikkeltags