Slagsvold Vedum spør om tap av jaktinntekter i ulvesonen

STORTINGSREPRESENTANT FRA HEDMARK: Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Senterpartiet).

STORTINGSREPRESENTANT FRA HEDMARK: Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Senterpartiet). Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Stortingsrepresentant Trygve Slagsvold Vedum (Senterpartiet) fra Hedmark stiller spørsmål om tapte jaktinntekter for grunneiere innenfor ulvesonen.

– Mener statsråden at det bør tas hensyn til tap i jaktbasert utmarksnæring ved fastsettelse av fellingskvoter innenfor ulvesonen? Slik lyder spørsmålet fra hedmarksrepresentanten til klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

I begrunnelsen sin sier Vedum at Nibio (Norsk institutt for bioøkonomi) har dokumentert at grunneiere lider betydelige økonomiske tap som følge av reduserte inntekter fra elgjakt og jaktbasert næring innen for ulvesonen.

– Tapet bæres av skogeierne alene da det ikke finnes noen erstatnings- eller kompensasjonsordning for slikt økonomisk tap, skriver Vedum.

Han uttaler videre at da rovviltnemndene i Hedmark og i Oslo, Akershus og Østfold behandlet klagene på vedtaket om kvote på lisensfelling av ulv innen for forvaltningsområdet, hevdet de at negative effekter på jaktretten ved tilstedeværelse av ulv, ikke danner et tilstrekkelig grunnlag til å oppfylle lovtekstens vilkår om skade på «annen eiendom», og derfor ikke skal legges til grunn ved fastsettelse og fordeling av kvoten.

Les også: Rovviltnemnder opprettholder vedtak om ulvejakt 

Vedum sier til slutt at da Stortinget behandlet Ulvemeldingen, ba Stortinget regjeringen utrede mulige økonomiske ordninger for tap av eventuelle rettigheter eller belastninger innenfor ulvesone.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesens svar er ikke tilgjengelig ennå.

Artikkeltags