Flertall for Hedmarks-forslag i klagesak om ulvefelling

AVSTAND: Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet står langt fra hverandre i hva partiene mener om ulv. Som rovviltnemndsledere har Øyvind Solum (t.v.) og Arnfinn Nergård imidlertid andre oppgaver enn å fremme partisyn. Men uenige på gemyttlig vis var de likevel da nemndene behandlet klager på ulvefellingskvoter.

AVSTAND: Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet står langt fra hverandre i hva partiene mener om ulv. Som rovviltnemndsledere har Øyvind Solum (t.v.) og Arnfinn Nergård imidlertid andre oppgaver enn å fremme partisyn. Men uenige på gemyttlig vis var de likevel da nemndene behandlet klager på ulvefellingskvoter. Foto:

Ingen av klagene på vedtak om kvoter for felling av ulv ble imøtekommet under rovviltnemndenes møte onsdag.

DEL

Nemndleder Øyvind Solum (MDG) i region 4 foreslo at noen av klagene, nærmere bestemt klagene fra NOAH, Naturvernforbundet, WWF og Foreningen Våre Rovdyr skulle imøtekommes, men ble stående alene om dette synet da rovviltnemndene i Hedmark (region 5) og Oslo, Akershus og Østfold (region 4) møttes på Gardermoen onsdag.

Ville lytte til noen av klagerne

I sakene som handlet om felling av ulv både utenfor og i etablerte ulverevir, mente Solum det var grunn til å lytte til organisasjonene. Klagerne ber om at vedtakene oppheves, og de mener blant annet at vedtakene strider mot norsk lov og internasjonale konvensjoner, og at det er manglende faglig begrunnelse for uttaket av flokkene.

Naturvernforbundet refser rovviltforvaltningen

Flertallet i rovviltnemndene vedtok i et fellesmøte 26. juni uttak av inntil 24 dyr i flokkene Osdalen, Julussa og Slettås. De to første hadde administrasjonen foreslått, mens Slettås kom som forslag fra Hedmarks-nemnda i møtet.

Vil felle tre ulveflokker

Det ble flertall til Hedmarks forslag også denne gangen, med seks mot to stemmer for ikke å imøtekomme klagene på flokkfellingen.

Forrige gang stemte nabonemndas Trygve Westgård (Ap) med hedmarkingene; denne gangen var det Johan Edvard Grimstad (Sp) som støttet forslaget, uten at det hadde noen praktisk betydning for flertall eller ei. Nemnda i Oslo, Akershus og Østfold var nemlig i undertall i utgangspunktet, da den ikke var fulltallig.

Videre til departementet

Lisenskvoten på ulv utenfor etablerte revir var det heller ikke flertall for å endre vedtaket på, og vedtaket om 12 ulver ble opprettholdt mot MDG-Solums stemme.

Men det betyr ikke at kvotene blir slik. Klagene går nå videre til Klima- og miljødepartementet for endelig avgjørelse, slik det skjedde i fjor da ministeren dro i bremsen like innunder jul.

I valgåret 2017 er det kan hende en annen minister som får saken på sitt bord.

Skadefelling uendret

Også kvoten for betinget skadefelling av ulv sto på dagsorden onsdag. Her var det enstemmighet om ikke å imøtekomme klagen fra NOAH. Vedtaket er på seks ulver. Også denne saken ender i departementet.

NOAH vil gen-teste ulvene før de kan skadefelles

Det var ikke like stort medietrykk og like mange tilhørere til stede under klagebehandlingen som det var da nemndene møttes på Hamar i juni. Likevel var flere av organisasjonene som hadde klaget å se på tilhørerbenken.

Nemndlederne Arnfinn Nergård og Øyvind Solum ledet hver sine deler av møtet, og Nergård tok seg av bolken med lisenskvoter, ettersom det var han og Hedmark som var «vertskap» da de opprinnelige vedtakene ble fattet.

– Jeg advarer litt mot at vi skal innta en rolle der vi er uenig med Stortinget. Vi kan ikke tro annet enn at Stortinget har forholdt seg til lover og forpliktelser, sa han i debatten.

Nergård satte igjen søkelyset på ordbruken i sakene, der det snakkes om felling i og utenfor etablerte revir.

– Rovviltforskriften opererer kun med innenfor og utenfor forvaltningssonen for ulv. Det er interessant om departementet kunne tatt en vurdering av den type begrep, sa Nergård, og la til at om nemndene skulle gjort noe med ordlyden, måtte de ha gjort det i møtet i juni, og ikke under klagebehandlingen.

– Det er likevel greit å nevne at vi har vært innom problemstillingen, mente osingen.

Landbruksministeren er tydelig om beiteprioriterte områder

Nergård kommenterte dessuten at saken om felling av flokker var lagt fram uten innstilling fra sekretariatet, og betegnet denne som en sjelden praksis. Hedmarksforslaget som ble slutt-snekret under en pause i møtet fikk altså flertall.

I saken om felling utenfor etablerte revir hadde sekretariatet laget innstilling, som gikk på at klagene ikke tas til følge.

Bondelaget vil ta ut enda flere ulv

Bekymret for de norske harehund-rasene

Norskog vil felle mer ulv

Småbrukarlaget i Hedmark synes det lukter omkamp om ulvesonen


Artikkeltags