- Katastrofe om ulvejakta stanses

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

WWF kunngjorde i en pressemelding onsdag 8.november 2017 at de saksøker staten og krever ny norsk ulveforvaltning.

Bakgrunnen er at de mener dagens forvaltning er i strid med både Grunnloven, natumangfoldloven og Bernkonvensjonen. Organisasjonen har samtidig krevd øyeblikkelig stopp av ulvejakten i Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark ved å kreve midlertidig forføyning.

- En stans i ulvejakta blir en enda større varslet katastrofe enn noe av de som vi har opplevd hittil, uttrykker Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en kommentar til WWF sitt søksmål av staten og umiddelbar stans av ulvejakten.

Rovviltnemndene har satt kvota for vinterhalvårets lisensjakt på ulv til inntil 24 individer innenfor ulvesonen. Hittil er seks ulver skutt. WWF har to ganger tidligere gått rettens vei for å få erklært norsk ulveforvaltning som lovstridig.

- Både en rettssak i 2001 og en annen i 2006 endte med nederlag for ulvefanatikerne, påpeker Furuberg.

Vinteren 2017 gikk Stortinget grundig igjennom regelverket, blant annet på grunnlag av betenkninger og muntlige fremstillinger fra juridisk ekspertise innenfor Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven. Ekspertenes vurderinger av regelverket var stort sett samsvarende, med unntak for utredningen fra WWFs egne advokater som skilte seg markant ut fra de øvrige betenkningene.

- Jeg kan ikke skjønne at vedtaket om lisensfelling av ulvene bryter med noe lovverk eller med noen konvensjoner, sier Furuberg.

- Uten jakt vil ulven flytte seg til andre og nye områder og skape problemer for folk og utmarksnæringer. Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever at vedtaket om uttak blir fulgt opp så fort som mulig! avslutter Furuberg

Artikkeltags