Sp-Emilie slipper ikke tak i kompensasjonen etter ulveangrepene

PÅ STORTINGET: Emilie Enger Mehl fra Hedmark sitter på Stortinget for Senterpartiet.

PÅ STORTINGET: Emilie Enger Mehl fra Hedmark sitter på Stortinget for Senterpartiet. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Stortingsrepresetanten spør igjen hvorfor bøndene i Nord-Østerdalen ikke får full erstatning etter ulveangrepene.

DEL

Emilie Enger Mehl (Sp) har tatt initiativ til en interpellasjonsdebatt i Stortinget torsdag 17. januar. Det er ikke første gang hun bringer sauetapene og ulvesituasjonen i Nord-Østerdalen inn i Stortinget.

– Beitebrukere i Nord-Østerdalen fikk avslag på kompensasjon for ekstrautgifter ved ulveangrep i 2018. Klima- og miljødepartementet begrunner det blant annet med at «tap av sau til rovvilt i Østerdalen oppstår regelmessig over tid, i motsetning til på Hadeland der situasjonen var mer ekstraordinær». Det kan virke som en innrømmelse av at rovviltbestanden er for stor, og at beiteprioriterte områder dermed kan gå tapt.

Slik tenker Mehl å innlede debatten. Hun fortsetter med å si at da statsråd Ola Elvestuen besøkte Nord-Østerdalen i sommer, sa han klart at i beiteprioriterte områder skal det være beitedyr.

– Det må forstås slik at bøndene ikke skal måtte påregne tap til rovdyr. Når rovdyr likevel tar beitedyr, må rovviltforliket følges, og full erstatning må ytes. Det er helt urimelig at bøndene skal stå igjen med ekstraordinære kostnader, lyder det videre i innlegget til Sp-representanten fra Hedmark.

Hun vil spørre statsråden om han vil følge likhetsprinsippet, slik at beitebrukerne i Nord-Østerdalen tilkjennes full kompensasjon for ekstrakostnader på lik linje med beitebrukerne på Hadeland.

Det åpnes for debatt etter statsrådens svar.

– Det blir nå en egen debatt i Stortinget, forklarer Mehl.

Hun legger til at hun synes det er urettferdig at bøndene skal ta et tap hun mener er statens ansvar.

– Det er hårreisende at ikke Elvestuen kan innse konsekvensene av den politikken de fører, legger Mehl til.

Hun mener bøndene utsettes for større økonomisk tap enn hva som dekkes av tilskuddsordningene og erstatningen.

– Ekstraordinært tilsyn utgjør ekstremt mange timer. Bondelaget har sagt at det er over 11.000 timer i sommer, sier Mehl til Arbeidets Rett.

Hun legger til at også bønder som ikke selv har tapt sau, i solidaritet blir med på leting og tilsyn i beitelagene sine.

– Det jeg reagerer veldig kraftig på, og som Ola Elvestuen ikke skal slippe unna med, det er at Hadeland og Toten fikk kompensert, men Nord-Østerdalen får ikke – med den begrunnelsen at tap av sau til rovvilt oppstår oftere i Østerdalen, fortsetter Sp-politikeren.

Hun peker på at det er snakk om tap i et beiteprioritert område, og at når Klima- og miljødepartementet ordlegger seg som de gjør, mener hun det er en innrømmelse av at området likevel ikke er prioritert for beitedyra.

– Dette blir prinsipielt. Det river vekk grunnlaget for å drive, kommenterer Mehl.

Artikkeltags