Tok ikke hensyn til ulveklager fra Noah og Foreningen Våre Rovdyr

ULV: Illustrasjonsfoto av ulv fra Langedrag.

ULV: Illustrasjonsfoto av ulv fra Langedrag. Foto:

Rovviltnemndene opprettholder vedtaket om at det kan felles fem skadeulver i sommer.

DEL

Rovviltnemndene i Hedmark og i Oslo, Akershus og Østfold tok ikke klagene fra Noah og Foreningen Våre Rovdyr til følge. Nemndene hadde nylig et telefonmøte der de behandlet klager som hadde kommet inn på vedtaket om en betinget skadefellingskvote på fem ulver i de to regionene.

Vedtaket var for øvrig enstemmig.

Noah og Foreningen Våre Rovdyr ba om at vedtaket måtte kjennes ugyldig, sa at vedtaket medfører en uforsvarlig forvaltning av ulv, og at det strider mot nasjonal og internasjonal lov. Klagerne mener også det er gjort saksbehandlingsfeil.

Skadefellingskvoten på fem ulver ble satt av nemndene for å forebygge betydelige skader på tamrein og husdyr. Det står også i saksutredningen at uttaket ikke er til skade for ulvebestandens overlevelse.

Sekretariatet anbefalte nemndene ikke å ta klagene til følge. Saken går til endelig behandling i Klima- og miljødepartementet.

Kvoten gjelder fra 1. juni. Den kvoten som brukes frem til da, er en kvote Miljødirektoratet satte. Den er på fire ulver, og gjelder hele landet, med unntak av ulvesonen. Også her ble det klaget.

Genetisk viktig ulv

Noah mener omstendighetene for å gi betingede skadefellingstillatelser på fire ulver ikke er til stede. De bestrider at felling ikke truer bestandens overlevelse, og de mener Miljødirektoratet ikke har klart å sørge for at det ikke felles genetisk viktige ulver under skadefelling.

Noah hevder at direktoratet ikke har sørget for tett oppfølging av disse ulvene, og at de ikke har forklart Fylkesmennene hva de skal gjøre.

Videre mener Noah vedtaket ikke håndterer spørsmålet om ulovlig jakt på ulv.

Bekymret for hundebruk

I klagen tar organisasjonen også opp fredningsprinsippet som sier at dyr ikke skal forstyrres i yngletida. De mener direktoratet heller ikke har tatt opp spørsmålet om hvordan skadefelling av ulv kan påvirke andre arter.

– I denne forbindelse er bruk av løs på drevet halsende hund spesielt bekymringsfull, kommenterer Noah i klagen.

Bruker hund i Nord-Østerdalen

Det er en rekke vilkår knyttet til fellingstillatelsen på ulv i Nord-Østerdalen, som løper fram til 31. mai. Flere punkter handler om nettopp bruk av løs på drevet halsende hund, som Fylkesmannen har gitt tillatelse til å bruke.

Slike hunder driver viltet foran seg mens de er i los og bjeffer. Det er vanlig å bruke støverraser til dette arbeidet.

Fylkesmannen har satt som vilkår at hundene skal ha gps-sender, at de bare skal slippes på spor man vet helt sikkert er fra ulv, at hundeføreren skal være i stand til å ta hunden inn igjen om den slår over på annet vilt eller husdyr, at husdyreiere har godkjent at hund kan slippes, og at kommunen må gi dispensasjon fra båndtvangen. Fylkesmannen skriver at dersom en hund skader husdyr, vilt eller folk, er det hundeføreren som er ansvarlig.

Senest en måned etter bikkjebruken skal det sendes rapport til Miljødirektoratet med kopi til Fylkesmannen. Der skal det gå fram hvordan hunden er brukt, og effekten av bruken. Dessuten skal det være med utskrift eller fil av gps-loggen fra hundepeileren.


Artikkeltags