Rovdata forteller at vinterens registrering av ulv i Norge er godt i gang.

Her er noen av de foreløpige tallene:

  • 88-92 ulver innenfor landets grenser.
  • 55-57 av disse ser ut til å ha helnorsk tilhold.
  • 10-11 ulver har sikkert tilhold på begge sider av riksgrensen mot Sverige, mens 23-24 ulver har uavklart grensestatus.
  • Det er påvist 11-13 ulvekull i helnorske revir og i grenserevir.
  • Sju kull betegnes som helnorske.

– Per 8. desember er det registrert totalt 88-92 ulver innenfor Norges grenser, hvorav 55-57 ser ut til å ha helnorsk tilhold, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Rovdata forteller at det er lenge igjen av registreringssesongen, og at de venter at antallet ulv vil stige etter hvert som overvåkingen går sin gang. Fem av ulvene er for øvrig felt under lisensjakt i løpet av registreringsperioden. Registreringene starter 1. oktober, og dette var også startdato for lisensjakta utenfor ulvesonen og de etablerte revirene.

Sju dyr gjenstår på kvoten i Hedmark og Akershus. Etter en runde i tingretten ble det stans i jakta 21. november. 21. desember har Klima- og miljødepartementet sagt at fellingen kan tas opp igjen.

Sju kull bare på norsk side

Registreringene viser at det er født valper i sju helnorske revir: Osdalen, Julussa, Letjenna, Kynna, Østmarka, Hobøl og Mangen.

I grensetraktene er det kull i Slettås, Flisberget og Magnor, og trolig også i Boksjö. Foreløpige data indikerer også ynglinger i greserevirene Kockohonka og Skugghöjden. Dermed kommer man fram til 11-13 kull.

DNA-analyser og sporing vil gi flere svar utover vinteren.

Bestandsmålet som Stortinget har fastsatt er på fire-seks ynglinger, hvorav tre skal være helnorske.

Klima- og miljødirektoratet har gitt klarsignal for felling av inntil 16 dyr i flokkene Osdalen og Julussa. Her kan fellingen ta til på nyåret, og vare i halvannen måned framover.

Rovdatas oversikt viser ti ulver i Osdalen, og seks-sju i Julussa.

Publikumshjelp og ulveteller

Rovdata har ansvar for overvåkingen av ulv i Norge. Det spores og samles inn DNA fra urin, løpeblod, hår eller ulvemøkk. Dessuten blir det tatt prøver fra alle døde dyr.

Antall ulvekull født i Norge og i grenserevirene skal kartlegges, man skal finne ut hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan ulvene er fordelt i flokker og par som hevder revir.

Statens naturoppsyn (SNO) leder og koordinerer feltarbeidet, mens Høgskolen i Innlandet er underleverandør. Overvåkingen pågår ut mars måned. Rovdata er meget interessert i at også publikum hjelper til med jobben, blant annet ved å samle inn prøver som kan DNA-analyseres. Slikt kan leveres til de lokale SNO-folkene. Spor eller observasjoner kan registreres i Skandobs eller varsles til SNO.

I høst lanserte Rovdata også en ulveteller på nettet. Her ligger det nå inne 52 individer med registrert DNA.