Én ulv står bak en tredel av de registrerte skadene på sau

780 sau påvist tatt av rovvilt per 1. august.

DEL

Én ulv står bak nesten en tredel av de registrerte rovviltskadene på sau i Norge per 1. august i år. Totalt har tapene økt i forhold til samme tid i fjor, men de er lavere enn i noen av de øvrige siste 12 årene, kan Miljødirektoratet opplyse.

I et nyhetsbrev skriver direktoratet at totalt 780 sau var påvist tatt av rovvilt per 1. august.

– Det vil si kadaver – eller skader – som er meldt inn til Miljødirektoratets feltpersonell i Statens naturoppsyn (SNO), og som SNO har undersøkt. Ulveskadene har økt, mens antallet enten har gått ned eller er stabilt for bjørn, jerv, gaupe og kongeørn, heter det i nyhetsbrevet.

Ulv har stått bak 379 av de registrerte skadene, og 225 av disse er ifølge Miljødirektoratet knyttet til ett individ og området Hadeland/Toten. Dette var et ungdyr som hadde vandret over grensa fra Sverige, og er den samme ulven som ble felt etter gjentatte forsøk i sommer.

– Det er forståelig at sauebønder som mister mange dyr opplever det som en tragedie, men at streifdyr gjør skade er vanskelig å gardere seg mot. Ulv kan vandre langt, og når sauen slippes på beite vet vi ikke hvor potensielle skadevoldere kan dukke opp, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. 

Miljødirektoratet viser til 2016, og skriver:

– I fjor ble for eksempel Rendalen i Hedmark hardt rammet av skader forårsaket av to ulver. Utover høsten vil det fortsatt bli registrert tap av sau på beite, og det kan være relativt stor forskjell mellom regionene.

Artikkeltags