Gå til sidens hovedinnhold

Rovdata: – Det nasjonale bestandsmålet for ulv synes å være oppnådd med god margin

Artikkelen er over 3 år gammel

13 ulvekull er så langt dokumentert i Norge og i grenseområdene.

Sju av kullene er helnorske, og Rovdata skriver i et nyhetsbrev at det nasjonale bestandsmålet dermed synes å være oppnådd med god margin.

Målet er at det skal være fire til seks ynglinger, og at tre av dem skal være helnorske. Kull utenfor ulvesonen skal medregnes, og grenseynglinger teller med en faktor på 0,5.

Rovdataleder Jonas Kindberg melder om gode arbeidsforhold i registreringen:

– Vi har hatt en meget bra start på registreringssesongen med mye snø på bakken. Det har gitt oss god oversikt over revir og antall ulv relativt tidlig i sesongen. Med 13 registrerte ulvekull per 9. januar, hvorav minst sju helnorske, kan det per i dag se ut til at man for 2017 kommer til å havne et stykke over det nasjonale bestandsmålet, sier Kindberg.

Sju helnorske

Dette er de sju norske revirene: Osdalen, Julussa, Letjenna og Kynna i Hedmark, samt Mangen i Akershus og Hedmark, Østmarka i Akershus og Hobøl i Østfold.

Som grenserevir lister Rovdata opp Flisberget, Kockohonka, Skugghöjden og Magnor. Det er også registrert valper i Slettås og Boksjø - men det som ennå ikke er avklart er om revirene skal regnes som helnorske eller som grenserevir.

Forrige sesong gikk Slettås fra å være norsk til å bli grenserevir da lederhannen gjorde seg en liten tur til Sverige.

Rovdata opplyser at feltmannskap har registrert 97-98 ulver i Norge og i grensetraktene. Dette er noen flere enn ved forrige status 8. desember. Da var det 88-92.

56-57 av ulvene er registrert med helnorsk tilhold, mens 25 opererer på begge sider av grensen. 16 ulver har altså usikker status.

Per 9. januar var 21 av ulvene felt under lisensjakt.

– Alle er felt i Hedmark fylke, forklarer Jonas Kindberg.

DNA fra 73 ulver

73 ulver er siden 1. oktober påvist med DNA som er samlet inn på norsk areal. Data om ulvene ligger inne i Rovdatas ulveteller på nettet.

Flere revirmarkerende par er registrert, også. Det er dessuten påvist 11 enslige ulver, og Rovdata opplyser at de fleste av dem er i Hedmark.

Fant nytt ulverevir – nå lurer forskerne på hvem tispa er

Ulv i tre fylker

Det er kun i Hedmark, Akershus og Østfold det er registrert ulv under vinterens arbeid, som startet 1. oktober. Registreringssesongen varer til 31. mars, men revirgrenser kan kartlegges ut april.

Rovdata oppfordrer publikum til å samle inn møkk, urin, hår og løpeblod de finner, og levere det til Statens naturoppsyns rovviltkontakter.

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge, og for at oversikten over ulverevir, valpekull og individer i landet og i grenseområdene er best mulig. Ulvene blir overvåket ved sporing på snø, og ved DNA-analyser. Genetisk materiale blir analysert hos Nina, Norsk institutt for naturforskning.

Statens naturoppsyn leder og koordinerer feltarbeidet. Høgskolen i Innlandet er underleverandør. Høgskolen utfører på oppdrag fra Rovdata kvalitetssikring av sammenstillingen av data på landsbasis i månedrapporter, og lager en endelig skandinavisk sluttrapport i samarbeid med Viltskadecenter i Sverige.

Kommentarer til denne saken