Når det felles store rovdyr i Norge er det rutine at Statens naturoppsyn (SNO) kontrollerer skuddplassen og de døde dyrene. Dette er et ledd i overvåkingen av bestandene.

Miljødirektoratet forklarer at SNO skal kontrollere jegerens papirer, og samle data om det felte dyret. Det betyr å finne ut kjønn, vekt og alder, og dessuten sikre DNA. Opplysningene blir lagt inn i Rovbase, som er et datalager med informasjon om rovvilt.

– Jaktforløpet blir dokumentert gjennom undersøkelser på plassen dyret ble felt. SNO vurderer blant annet skuddavstand, skuddvinkel, fluktavstand fra skuddet går til dyret faller, og terrenget i skuddlinja, forklarer Miljødirektoratet i et nyhetsbrev.

Hvor mange skudd?

Videre skal SNO registrere hvor mange skudd som ble brukt og antall jegere som er involvert.

Miljødirektoratet skriver at SNO også har oppdraget med å følge utviklingen i skadeskyting på store rovdyr.

– Eventuelle regelbrudd anmeldes til politiet, skriver direktoratet.

Avdelingsdirektør Pål Prestrud i SNO sier at jobben er et rutineoppdrag, men at omfanget gjør at det likevel blir et spesielt oppdrag.

– Det stiller ekstra krav til at vi er korrekte, nøyaktige og ryddige, uttaler Prestrud.

Lisensjakta på ulv blir administrert av Fylkesmannen i Hedmark, som også har det overordnede ansvaret for søk etter mulig skadeskutte dyr. Fylkesmannen kan gi ettersøksoppdrag til SNO.

Felling av flokker

1. januar starter altså jakta opp igjen etter julefredning utenfor de etablerte ulverevirene.

Dessuten er revirene til Osdalsflokken og Julussa-flokken med i fellingsområdet fra 1. januar.

Flokkene har tilhold både i og utenfor ulvesonen. Osdalsflokken, som har øvergrensa si ved Åkrestrømmen, har et revir som i hovedsak ligger utenfor ulvesonen.

Inntil 16 ulver kan felles i disse revirene. I Norge er det totalt åpnet for felling av 42 dyr i vinter.

11-13 ulvekull er registrert. Sju av dem er helnorske

WWF med nytt ulvesøksmål mot staten

Oppfordring til jegerne

I nyhetsbrevet oppfordrer Pål Prestrud i SNO til forsvarlig jakt.

– Vi skal bidra til at jakta foregår på en forsvarlig måte, i tråd med gjeldende lover og regler. Det er viktig å unngå skadeskyting, og jeg oppfordrer jegerne til å være bevisste på det, sier avdelingsdirektøren.

Fellingsperioden startet utenfor revirområdene 1. oktober. Her var det 12 ulver på kvoten i region 5 (Hedmark) og 4 (Oslo, Akershus og Østfold). Det var i områder i Hedmark og Akershus det var mulig på jakte.

Fem dyr ble felt innen jakta ble stanset 21. november, etter at WWF hadde saksøkt staten. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen gjorde nytt vedtak om ulvefelling, og utenfor ulvesonen og området til flokkene i Hedmark startet jakta opp igjen 21. desember. I jula er alt vilt i Norge fredet.

Ulv i Norge: Ekstrem grad av innavl

Klandrer rovviltnemndene for ulvehysteri: – Notorisk høye ulvekvoter

Helgesen sier ja til felling av to ulveflokker, og har gjort nytt vedtak utenfor ulvesonen

Hannulv var på Tynset før den ble felt sammen med genetisk viktig tispe