Ulv på ferde i Tylldalen

SNO PÅ JOBB: Statens naturoppsyn flår sau og dokumenterer ulveskade. Arkivfoto.

SNO PÅ JOBB: Statens naturoppsyn flår sau og dokumenterer ulveskade. Arkivfoto. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Dagen etter at fellingstillatelsen var utløpt, ble det funnet sau med ulveskader i Tylldalen.

DEL

Statens naturoppsyn dokumenterte tirsdag kveld fire ferske skader forårsaket av ulv i Tylldalen.

Fellingsleder Jo Esten Trøan sier dyra ble funnet i Rivdalen. Dette er i samme område som det har vært bjørn i sommer, men det har ikke vært ulveskader før enn nå.

Dokumenterte ulveskader har det ifølge Fylkesmannens miljøvernavdeling vært siden midten av juli i deler av Rendalen, Engerdal, Tolga og Tynset kommuner.

Fellingstillatelsen er nå forlenget til 31. august, og den gjelder to ulver, slik den har gjort de siste ukene. Fylkesmannen ga fellingstillatelsen muntlig onsdag morgen.

Da hadde ikke de kommunale fellingsmannskapene ferske nok spor å gå etter, men Trøan sa til Retten at de følger med på situasjonen.

I fellingsvedtaket skriver Fylkesmannen at skadebildet i sommer tyder på at det er flere ulver som gjør skade.

Fylkesmannens miljøvernavdeling forklarer i vedtaket at området der de siste skadene har skjedd ligger innenfor grønt område, der beitedyr skal prioriteres.

Totalt er det nå snakk om et dokumentert tap på 52 sau og lam i hele området, og miljøvernavdelingen skriver at det har vært gjentakende skader over tid.

Saksbehandleren konkluderer med at det er et vesentlig skadepotensial.

– Sankinga er godt i gang i flere av de aktuelle beiteområdene, men det er fortsatt flere hundre dyr igjen på beite. Funn av ferske skader viser at en eller flere ulver fortsatt oppholder seg i området. Fylkesmannen anser det ikke hensiktsmessig eller praktisk mulig på kort sikt å gjennomføre andre forebyggende tiltak som i tilstrekkelig grad kan forhindre skade, heter det i vedtaket.

Ut fra fra hensynet til beitedyr, områdets betydning som beitemark og skadenes omgang og utvikling, anser fylkesmannen det nødvendig å forlenge fellingstillatelsen på to ulver.

Fellingsområdet er avgrenset til et område nord for fylkesveg 217 fra Isterfossen i Engerdal til Åkrestrømmen i Rendalen, øst for fylkesveg 30 i Rendalen og Tynset, og sør for Glåma i Tynset og Tolga – og dessuten vest for fylkesveg 26 i Tolga og Engerdal sørover til Isterfossen.

Fylkesmannen har gitt fellingslaget tillatelse til å bruke løs på drevet halsende hund under fellingsforsøket.

Artikkeltags