Ulv «hver dag» i Tolga: – Sånn kan vi ikke ha det!

Artikkelen er over 2 år gammel

Varaordføreren i Tolga mener staten og kommunene må i tettere dialog om rovvilt-trøbbelet i beiteprioriterte områder.

DEL

Lørdag ble det igjen observert ulv i Tolga, denne gangen på Eid øst for Glåma.

– Vi er i en situasjon med ulv både øst og vest for Glåma, i beiteprioriterte områder, der det er i ferd med å slippes sau på beite, og der det også er kjent at det finnes flere bjørner og mye jerv, sier Leif Vingelen, som videreformidler observasjonen til Arbeidets Rett.

Han er varaordfører i Tolga, og leder styringsgruppa for prosjektet som handler om mer effektiv skadefelling og styrket beitenæring. Her er kommunene Os, Tolga, Tynset, Engerdal, Rendalen, Alvdal og Folldal med. Både staten og kommunene er inne med penger.

Vingelen trekker fram situasjonen på Hadeland og Toten med store ulveskader i fjor, og sier det spesielle i Nord-Østerdalen er at alle de andre rovdyra også er til stede.

– Dette er dimensjoner du ikke hadde på Toten og Hadeland, men som vi har her i beiteprioriterte områder hos oss. Vi kan ikke drive på slik!, fortsetter Vingelen.

Han sier han er glad for at regionen har et oppegående fellingslag som er raskt på pletten.

– Jeg har trua på prosjektet vårt, som også handler om å utvikle beitenæringa. Nord-Østerdalen har fantastisk bra beiteområder; det er kartlagt. Vi vet at beitebruket er særdeles viktig for mange parter, både for at det skal bo folk her og for at vi skal ha biologisk mangfold. Kulturlandskap og levende setertrakter vil alle ha. Samfunnskonsekvensene er store dersom rovdyrtrykket slår for hardt inn, sier han videre.

– Jeg tror ikke beitebruk står for fall. Det er andre ting enn beitebruk som skal justeres her, sier han.

– Staten må ta kostnaden med å ha så mye rovdyr i beiteområder, mener Vingelen.

Styringsgruppelederen forteller at han har vært i dialog med Miljødirektoratet, og at SNO (Statens naturoppsyn) har puttet en mann inn i arbeidet rundt det som nå skjer på ulvefronten i Nord-Østerdalen.

– Alle vet at ulv tar sau. Det er forebyggende arbeid vi driver nå. Alle vet at disse ulvene vi nå snakker om, vil ta sau, fortsetter Vingelen.

Han mener ulvesituasjonen eskalerer nå, men sier at han er ikke overrasket.

– Rendalen og områdene øst for oss har hatt det i lang tid. Nå får vi det, utdyper han.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken