13 klager på ulvefelling

STOR INTERESSE: Media og nærmere 50 tilhørere fylte salen i Statens hus på Hamar da rovviltnemndene diskuterte lisenskvoter for ulv. På Hedmarks-siden av nemndbordet satt fra høyre Jon Anders Mortensson, Per Roar Bredvold, Berit Haveråen, Reidar Åsgård og ved enden møteleder Arnfinn Nergård.

STOR INTERESSE: Media og nærmere 50 tilhørere fylte salen i Statens hus på Hamar da rovviltnemndene diskuterte lisenskvoter for ulv. På Hedmarks-siden av nemndbordet satt fra høyre Jon Anders Mortensson, Per Roar Bredvold, Berit Haveråen, Reidar Åsgård og ved enden møteleder Arnfinn Nergård. Foto:

DEL

Innenfor klagefristen, som var tre uker etter rovviltnemndenes møte 26. juni, var det kommet inn 13 klager. Dette er klager på vedtaket om felling innenfor sonen, eller i flokkene som har tilhold delvis inne i sonen. Det er noen færre klager på vedtaket om felling utenfor sonen.

– Det er et par flere klager enn i fjor, sier Kristine Schneede som er assisterende miljøverndirektør i Hedmark.

Hun legger til at det pleier å komme flere klager når ulv er tema enn når det dreier seg om kvoter for de andre rovviltartene.

23. august skal rovviltnemndene møtes for å behandle klagene. En del av saksbehandlingen består i å finne ut om de som har levert inn klager, faktisk har klagerett i saken.

– Organisasjoner har i stor utstrekning rett til å klage, sier Schneede.

Naturvernforbundet refser rovviltforvaltningen

Småbrukarlaget i Hedmark synes det lukter omkamp om ulvesonen 

Disse har klaget:

 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og småbrukarlag
 • Hedmark Bonde- og småbrukarlag
 • NJFF-Hedmark, NJFF-Akershus, NJFF-Østfold, NJFF-Oslo
 • Norskog
 • NOAH
 • Naturvernforbundet
 • WWF/Foreningen Våre Rovdyr
 • Norges Miljøvernforbund
 • Bygdefolk for rovdyr
 • Rovviltets røst
 • Ulvens dag
 • På Baksporet

Klage-klipp

Norskog: Mener det vedtatte uttaket av ulv er for lavt, og at jakttiden må synkroniseres med tiden for jakt på elg.

Rovviltets Røst: Finner det utidig av nemndene å overstyre rovviltforvaltningen. Mener uttak av tre flokker utarmer den norske ulvestammens genetiske tilstand, og at uttak er en katastrofe. Vil ha stans i felling utenfor sonen, og.

Norges Bondelag: Klager på vedtaket om lisensfelling i de etablerte revirene. Frykter at kvoten på 24 ulver ikke er tilstrekkelig til å felle alle ulvene i de tre flokkene, og mener kvoten bør økes til 33.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag: Ønsker et høyere uttak, og utvidet jakttid.

På Baksporet: Mener kvoten på 12 dyr utenfor ulvesonen er for liten, vil øke kvoter i flokkene, ha lengre fellingsperiode og dessuten ta ut Rotna-reviret. Bekymret for villreinen, og mener revirhevdende ulv på sikt minst må være 150 km unna villreinområdene.

WWF og Foreningen våre rovdyr: Mener vedtaket ikke er innenfor rammene av Grunnloven, Bernkonvensjonen, naturmangfoldloven, rovviltforskriften eller stortingsvedtaket om bestandsmål. Ber departementet nekte all lisensfelling.

Hedmark Bonde- og Småbrukarlag: Vil ha uttak av 20 ulver utenfor sonen, og ta ut Rotnareviret i tillegg til de tre vedtatte revirene. Mener også det er etablert et nytt begrep «fellingsområde for lisensfelling utenfor etablerte revir», og kaller dette omkamp på ulvesoneavgrensningen.

Bygdefolk for rovdyr: Mener kvotene er uvanlig høye. Vil ikke ha fellingstillatelser på ulv før bestanden har tatt seg opp på det de kaller et levedyktig nivå.

NOAH: Mener vedtaket er uforsvarlig og strider mot nasjonal og internasjonal lov, og sier det heller ikke er vurdert mulige områder for å etablere nye revir når revir tas ut.

Ulvens Dag: Klager på uttak av tre flokker, bemerker prosedyrefeil, og er opptatt av innavlsproblematikk.

Norges Miljøvernforbund: Aksepterer ikke at det åpnes for lisensjakt på ulv i region 4 og 5 og mener ulven er kritisk truet i Norge. Bekymret for reduksjon av genetisk mangfold.

Norges jeger- og fiskerforbund i Hedmark, Akershus, Østfold og Oslo: Vil ta ut fire revirhevdende par i tillegg til de tre flokkene.

Artikkeltags