Gå til sidens hovedinnhold

Helgesen sier ja til felling av to ulveflokker, og har gjort nytt vedtak utenfor ulvesonen

Artikkelen er over 3 år gammel

Fredag kom beskjeden fra Klima- og miljødepartementet. Ulveflokkene i Osdalen og Julussa kan felles, og det blir igjen jakt utenfor ulvesonen.

– Jeg har i dag vedtatt å åpne for lisensfelling av to ulveflokker som hovedsakelig har revir utenfor ulvesonen. I tillegg er det fattet et nytt vedtak om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus, som retter opp de manglene Oslo tingrett har påpekt, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen i et nyhetsbrev fra departementet.

Dermed holder Helgesen seg til de faglige anbefalingene fra både Miljødirektoratet og sekretariatene til rovviltnemndene, som begge mente at bestanden i Norge tåler felling av to flokker og 12 ulver utenfor sonen. Rovviltnemndene hadde i tillegg plusset på Slettås-flokken, men denne vil altså ikke Helgesen ha felling av.

28 ulver

Inntil 16 dyr kan felles i de to flokkene, og Helgesen sier han har lagt stor vekt på de føringene Stortinget la i vår, og på prinsippet om geografisk differensiert forvaltning der det er vurdert som en offentlig interesse av vesentlig vekt at det i liten grad skal være ulv utenfor ulvesonen.

Departementet har fått oppdaterte faglige råd fra Miljødirektoratet som blant annet gir en vurdering av om neste års bestandsmål er nådd, og om uttaket vil true bestandens overlevelse.

Utenfor ulvesonen er det på ny gjort vedtak om felling av 12 ulver i Hedmark og Akershus. Da tingretten stoppet jakta 21. november, var fem dyr felt.. Det er dermed sju ulver igjen på kvoten i Hedmark og Akershus når jakta kan tas opp igjen. Det skjer imidlertid ikke før 21. desember.

– Det nye vedtaket er basert på en bred utgreiing og vurdering av vilkåret om at uttaket ikke må true bestandens mulighet til å overleve, sier Helgesen.

Han legger til at innspillsrunden der de som hadde klaget i saken fikk uttale seg, ikke har gitt ny informasjon som har endret departementets syn i saken.

Samordnes med elgjaktstarten

Klima- og miljødepartementet foreslår dessuten å utvide lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen. I dag går lisensjakta fra 1. oktober til 31. mars utenfor sonen, og jakttida innenfor er fra 1. januar til 15. februar.

Helgesen foreslår nå at fellingsperioden utenfor sonen settes fra 25. september til 30. april. 25. september er samme dato som elgjakta starter.

Som begrunnelse nevner departementet at lisensfellingen utenfor sonen skal bidra til minst mulig tap av beitedyr. og at de biologiske hensynene er mindre relevant - ettersom det utenfor ulvesonen normalt bare er enkeltulver.

En forutsetning for lengre fellingsperiode utenfor sonen er at det ikke finnes uoppdagede familiegrupper i disse områdene.

Helgesen legger ikke opp til noen endring av fellingsperioden innenfor ulvesonen. Det er her lagt vekt på hensynet til valpene, som departementet sier må være store nok til å klare seg selv før felling er aktuelt i flokken.

– Det bør heller ikke tillates lisensfelling i perioden etter parringen, fordi ulvetisper ikke vil klare å forsørge seg selv og valpene dersom hannulven som er far til valpene blir felt, skriver departementet.

Høringsfristen er satt til 1. mars når det gjelder innspill om endring av fellingsperioden.

Kommentarer til denne saken