Både svenske og norske ulver utenfor ulvesonen nord i Hedmark

Det er registrert minst seks ulver nord i Hedmark på våren og forsommeren