Nå ber kommunen om helikopter for å finne ulvene i beiteområdet

UTSIKT: Sau på setervollen i Tolga østfjell, med Tronfjell i horisonten. Varaordfører Leif Vingelen ber nå om at helikopter tas i bruk som hjelpemiddel i ulvefellingsforsøket som pågår her og i områdene rundt.

UTSIKT: Sau på setervollen i Tolga østfjell, med Tronfjell i horisonten. Varaordfører Leif Vingelen ber nå om at helikopter tas i bruk som hjelpemiddel i ulvefellingsforsøket som pågår her og i områdene rundt. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Fellingsforsøket på ulv i Nord-Østerdalen har så langt vært resultatløst. Varaordfører Leif Vingelen i Tolga mener helikopter må i lufta så snart som mulig.

DEL

Det pågår fellingsforsøk på to ulver i Nord-Østerdalen nå, og fellingsområdet er deler av Tolga, Tynset, Engerdal og Rendalen kommuner.

– Nå må verktøykassa utvides for å felle ulvene, lyder det klare innspillet fra varaordføreren. Han adresserer innspillet sitt til Staten, og legger til at det er om å gjøre å få slutt på sauedrapene som pågår både i Nord-Østerdalen og i områdene rundt Hadeland og Toten i Oppland.

– Mellom 3000 og 5000 timer for å få felt en ulv, dette er en voldsom ressursbruk, kommenterer han.

Hvorfor er det så viktig med helikopter?

– Det er viktig for å kunne gjøre søk og observasjoner av ulven. Og helikopter kan kanskje brukes å felle ulv fra også, hvis det er mulig.

– Det er ingen quick fix, dette. Men nå må helikopter prøves. Det er en del av ei verktøykasse, og nå bør den verktøykassa tømmes, uttaler varaordføreren.

Det var opprinnelig fellingstillatelse på én ulv, etter at det ble funnet skadd sau i Klettdalsområdet i Tolga i juli. Sauen tilhører bønder i Tolga og Rendalen.

Senere fikk SNO-mann og fellingsleder Svein Erik Bjørke i Rendalen øye på to ulver i kikkerten sin ei natt han var ute. Deretter ble fellingstillatelsen utvider til å omfatte to ulver. Det har vært funnet flere sauer og lam som er tatt av ulv.

Det pågår også fellingsforsøk på bjørn i det samme området.

Leif Vingelen er bekymret for beitedyra og beitenæringa i det han presiserer er et område som skal være prioritert for beitedyr.

– Å hente ned dyra nå, er ingen løsning. Det er en situasjon med avlingssvikt i år, og det er dessuten nylig slått på jordene, slik at det ikke er mat å finne der for sauen, forklarer han.

Ferske skader

Seniorrådgiver Øyvind Gotehus hos Fylkesmannens miljøvernavdeling i Hedmark forteller at det de siste dagene er funnet ulvetatt sau i Tolga østfjell. Både fredag og denne uka ble det funnet sau og lam, og Gotehus sier at flere av dyra var i live, men måtte avlives på grunn av skadene.

– Jeg hentet ut en oversikt 31. juli, og den viser at det er 45 dokumenterte skader på sau forårsaket av ulv i Hedmark, fortsetter rådgiveren.

Det er noe mindre enn i fjor, da det var 130. I fjor hadde de omfattende skadene i Rendalen satt inn på denne tida.

Skader forårsaket av ulv og bjørn i Hedmark så langt i år, finner vi stort sett i Nord-Østerdalen og på Hedmarksvidda.

– Ser vi stort på det, er det en rolig beitesesong. Men for de enkelte som rammes, oppleves det nok ikke slik, legger Gotehus til.

Kan forlenges

I og med at det er ferske ulveskader, ser Gotehus ikke bort fra at fellingstillatelsen på ulvene blir forlenget. Den går egentlig ut om formiddagen fredag 4. august, og da vil beslutningen om forlengelse bli tatt. Dagen før går bjørnetillatelsen ut. Om denne forlenges, avhenger ifølge Gotehus av hva som skjer på skadefronten fram til da.

Gotehus sier at miljøvernavdelingen har vært i dialog med Tolga kommune om bruk av helikopter, og han understreker at det ikke må knyttes for store forhåpninger til at dette er et hjelpemiddel som kan gjøre felling enklere.

– Hvis helikopter skal inn, så er det i regi av Statens naturoppsyn og Miljødirektoratet, opplyser han.

Skadefelling av rovdyr

Skadefelling er aktuelt når rovvilt som bjørn, gaupe, ulv og jerv gjør skade på beitedyr.

I beitesesongen er det Fylkesmannen som gir en eventuell fellingstillatelse, etter at rovviltkontaktene fra Statens naturoppsyn har sett på skadde og drepte beitedyr og dokumentert skadeårsaken.

Det kan bare gis fellingstillatelse innenfor den kvoten og den områdeavgrensingen som er satt av en rovviltnemnd, eller av Miljødirektoratet.

Kommunens ansvar er å ha fellingslag på plass i forkant av hver beitesesong. Staten betaler godtgjørelse til mannskapene.

Mer om rovdyrsommeren i Fjellregionen:

– Mann, gevær og myggmiddel holder ikke når vi skal felle rovdyr

Nye skader, og mer tid til fellingsforsøk på bjørn

Bjørn observert i Tynset, fellingslaget er ute 

Forsøker stadig å felle ulv og bjørn i Nord-Østerdalen

Det er gitt fellingstillatelse for bjørn etter sauetap i Aunegrenda 

Fellingslaget har løsnet skudd mot ulv i Tolga

Fellingslaget får lov til å bruke løs hund på ulv i Tolga

Regjeringen med tiltakspakke som skal gjøre det lettere å felle ulv

Venter utålmodig på tiltakspakken for ulvefelling: – Det er NÅ vi trenger virkemidlene!

Sau måtte avlives etter at de ble angrepet av ulv i Tolga 

Nå mangler bare ulven i Gammeldalen 

Har ikke funnet bjørnen 

Skadefelling av både bjørn og ulv i Nord-Østerdalen

Søker Staten om mer penger til skadefellings-prosjekt 

Artikkeltags