Undersøkelse viser at flere planlegger større investeringer det neste året: – Kundene våre investerer fortsatt i ny bolig, hytte, de pusser opp, kjøper biler og bobiler