Undervisning i fådelte skoler og oppvekstsenter - en ressurs for kommunen

Av

Tanker som plasstillitsvalgt og ansatt ved Brekken oppvekst- og lokalsenter i forbindelse med rapporten “Struktur, kompetanse og ressurser”.