På «Ung motivator»-kurset i regi av MOT blir elever på 9. trinn skolert til å hjelpe andre unge til å bli trygge på seg selv og ta egne valg.

– Vi har vært gjennom mange typer rollespill med ulike tema, som det å være god venn, dårlig venn og om å stenge folk ute, forteller Nora Drøyvollsmo fra Røros.

Gjøre unge trygge

Kunnskapen får elevene god bruk for når de til våren skal introdusere MOT-filosofien for elever på 7. tinn.

– Vi skal bidra til å gjøre overgangen til ungdomsskolen lettere, blant annet ved å ta opp tema som mobbing, forventninger og det å møte nye personer, forteller Johannes Ryen fra Os.

På rundgang

Kurset «Ung motivator» arrangeres på rundgang blant MOT-kommunene. Denne gangen er det Røros som står som arrangør. Tilbudet om å bli unge motivatorer går til niendeklasse-elever i alle MOT-kommunene.

– De som er interessert, sender oss en søknad og så gjør vi en vurdering ut fra dette, forteller MOT-coach i Røros, Laila Myran.

– Kreves det spesielle egenskaper for å bli ung motivator?

– Ja, du bør være lidenskapelig, raus, interessert, målbevisst, ærlig og mulighetsfokusert, forklarer Ryen.

MOT i 20 år

MOT er en ideell organisasjon som jobber for et bedre oppvekstmiljø. MOT driver holdningsskapende arbeid i skoler og på fritidsarenaer og bevisstgjør ungdom til å ta egne valg som gjør at de mestrer livet. I år har MOT 20-årsjubileum.

– Vi ser klart at arbeidet som MOT legger ned har noe for seg. Undersøkelser viser at ved skoler som har MOT er det mindre mobbing. Debutalderen for å drikke alkohol har også blitt høyere. Svært mange ser verdien av å jobbe etter MOT-filosofien, understreker Myran.

Inge Morten Smedås