Ungdomsskoleelever fra Røros og Os barket sammen i nedlagt grustak

I det nedlagte grustaket i Os sentrum møttes elever fra Røros og Os onsdag med barkehøvel og øks. Ikke for å slåss, men for å være med i dugnaden med å barke nærmere 400 tømmerstokker.